W dniu 12 kwietnia 2017r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa pomorskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący ZW FZZ w Gdańsku kol. Stanisław Taube.

W posiedzeniu brali udział:

Szczepan Kleniewski, Daniel Ptach, Katarzyna Leszcz-Cimoszko, Krystyna Dębkowska, Czesław Kościerzyński.

Temat omawiane podczas posiedzenia:

  1. Informacja o połączonych szpitali – Chorób Zakaźnych i Pomorskie Centrum Gruźlicy sp. z o.o. w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o.
  2. Informacja z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
  3. Przedstawienie informacji z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ
  4. Przedstawienie informacji w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  5. Ustalenie terminu, miejsca i porządku posiedzenia ZW
  6. Sprawy bieżące.

Szczepan Kleniewski