Dialog bez dialogu

Dialog bez dialogu

Nie ma reakcji Ministerstwa Aktywów na pismo 14 organizacji związkowych z Grupy Kapitałowej LOTOS z dnia 28 września. Oczekujemy dialogu, ale nadal jest on trochę udawany. Aktywność PKN Orlen miała formę przedstawienia zespołu, który będzie...
Dobry człowiek

Dobry człowiek

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że nagle odszedł od nas Marcin Kamiński – Inżynier Biura Realizacji Projektów Grupy Lotos. Pogrzeb odbędzie się 20 października 2020 roku o godzinie 11:00 w Gdańsku – Cmentarz Na...
Kalendarze ZZIT GL 2021

Kalendarze ZZIT GL 2021

Już od wielu lat przygotowujemy dla członków naszej organizacji kalendarze ścienne, które dokumentują m.in. zmiany w naszej firmie oraz w dużym stopniu promują ZZIT GL. Od niedawna przedstawiamy dwa jego warianty do wyboru przez zainteresowanych...
Szanować partnera

Szanować partnera

Media coraz częściej ograniczają dostęp do informacji poprzez wprowadzanie serwisów płatnych. W sytuacji dodatkowego wykorzystywania tego poprzez wprowadzenie wątku sensacji w tytule przedstawiamy udzieloną wypowiedź dla portalu internetowego...
Okrutne warunki

Okrutne warunki

Środki „zaradcze” zostały zaproponowane przez PKN Orlen. Pomimo tych „okrutnych” warunków konsolidacji sektora naftowego określonych przez Komisję Europejską, a przede wszystkim w wyniku decyzji władz kraju o ich akceptacji, jako załoga...
View moreLoading ...