Dialog bez dialogu

Dialog bez dialogu

Nie ma reakcji Ministerstwa Aktywów na pismo 14 organizacji związkowych z Grupy Kapitałowej LOTOS z dnia 28 września. Oczekujemy dialogu, ale nadal jest on trochę udawany. Aktywność PKN Orlen miała formę przedstawienia zespołu, który będzie...
Szanować partnera

Szanować partnera

Media coraz częściej ograniczają dostęp do informacji poprzez wprowadzanie serwisów płatnych. W sytuacji dodatkowego wykorzystywania tego poprzez wprowadzenie wątku sensacji w tytule przedstawiamy udzieloną wypowiedź dla portalu internetowego...
Okrutne warunki

Okrutne warunki

Środki „zaradcze” zostały zaproponowane przez PKN Orlen. Pomimo tych „okrutnych” warunków konsolidacji sektora naftowego określonych przez Komisję Europejską, a przede wszystkim w wyniku decyzji władz kraju o ich akceptacji, jako załoga...
View moreLoading ...