Grupa LOTOS i spółka STRABAG podpisały umowę na budowę infrastruktury drogowej i sieciowej w ramach realizacji Projektu EFRA. Zakres umowy obejmuje budowę nowych i przebudowę istniejących dróg, placów, chodników i żelbetowych kanałów kablowych oraz szereg prac branżowych elektrycznych i sanitarnych. Wykonawca na terenie rafinerii w Gdańsku w trakcie prac na obszarze przygotowanym pod budowę nowych instalacji zastosuje wszystkie typy nawierzchni. Asfalt dostarczy spółka LOTOS Asfalt. Prace budowlane potrwają do kwietnia 2018 roku. Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Prace budowlane będą prowadzone w samym centrum powstającego Projektu EFRA, czyli instalacji kompleksu koksowania. Budowa i przebudowa dróg, chodników i placów będzie prowadzona na obszarze 12 ha w południowo-zachodniej części rafinerii. STRABAG już kilka lat temu był zaangażowany w rozwój infrastruktury związanej z budową nowych instalacji w ramach Programu 10+.Tym razem będzie budował infrastrukturę w wysokim reżimie czasowym, pozwalającym na jednoczesną budowę instalacji EFRA wykonywaną przez firmę Kinetics Technology.

– Wybór sprawdzonego partnera to dla nas przede wszystkim gwarancja realizacji nowej inwestycji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla pracującej obok rafinerii. Projekt EFRA jest strategicznie ważny dla przyszłości LOTOSU, dlatego cała nowa infrastruktura musi być wykonana przez profesjonalistów, mających doświadczenie w sektorze inwestycji rafineryjnych. Strabag gwarantuje nam zarówno terminową, jak i solidną realizację całego przedsięwzięcia – podkreśla Piotr Przyborowski, prezes Zarządu LOTOS Asfalt, dyrektor ds. Operacyjnych Grupy LOTOS.

drogi

STRABAG wykona własnymi siłami pełen zakres prac drogowych, a przy współpracy firm podwykonawczych zrealizuje prace branżowe. LOTOS wystąpi nie tylko w roli zleceniodawcy, ale poprzez swoją spółkę z Grupy Kapitałowej także jako producent asfaltu, który zostanie wykorzystany do budowy infrastruktury na terenie inwestycji. Wykonawca przewiduje zastosowanie wszystkich typów nawierzchni:  asfaltowych, które będą pochodzić właśnie ze spółki LOTOS Asfalt, betonowych, z płyt prefabrykowanych żelbetowych oraz kostki. Łączna powierzchnia budowanych nawierzchni wyniesie 26 tys. metrów kwadratowych (to powierzchnia ponad 3 boisk piłkarskich). W niej zawiera się: 12,4 tys. m kwadratowych nawierzchni asfaltowych, 2,6 tys. m kwadratowych nawierzchni betonowych, 8,2 tys. m kwadratowych płyt żelbetowych (70 proc. płyt będzie pochodziła z odzysku, czyli najpierw zostanie zdjęta z terenu prowadzonych prac, a następnie powtórnie wykorzystana), oraz 1,5 tys. m kwadratowych kostki betonowej.

– Od wielu lat współpracujemy ze spółkami z LOTOSU zarówno w zakresie zakupu i wykorzystywania na naszych budowach asfaltu oraz oleju opałowego. Cenimy wysoką jakość dostarczanego materiału oraz terminowość usług spółek z Grupy LOTOS. W zamian oferujemy, tak jak w przypadku tej umowy wysoką jakość usług budowlanych. Cieszę się, że możemy łączyć nasze siły i współpracować przy najważniejszych dla nas inwestycjach drogowych i wspierać naszego partnera przy jego kluczowych projektach takich jak Program 10+, a obecnie  EFRA – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Na terenie inwestycji powstanie także 2,2 tys. m kwadratowych chodników z kostki i asfaltowych. Podczas budowy wykorzystanych zostanie ok. 270 ton asfaltu, który dostarczy spółka LOTOS Asfalt, a prace ziemne zamkną się w 47 tys. metrów sześciennych, co odpowiada 5 tys. wywrotek ziemi. Ułożonych zostanie 6 km krawężników i obrzeży betonowych. Umowa obejmuje także wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych niezbędnych dla dróg (oświetlenie ze źródłami światła LED) oraz przepompowni, a także zabezpieczenie i przebudowę istniejących instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. Do budowy sieci międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych wykorzystanych zostanie ponad 7 km rur stalowych i z tworzyw sztucznych. Wykorzystane zostaną one m.in. do budowy sieci wody ppoż. służącej do zabezpieczenia obrony przeciwpożarowej nowoprojektowanych instalacji.

Zgodnie z warunkami umowy wykonawca ma zrealizować swoje prace do kwietnia 2018 roku