Z początkiem wiosny ruszyły prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA. Zaczęły się w ubiegłym tygodniu na terenie budowy instalacji produkcji wodoru – HGU, a po Wielkanocy objęły obszar budowy Kompleksu Koksowania.

29 marca rozpoczęto palowanie gruntu pod instalację HGU. Nieprzerwanie trwają prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców firmy KT oraz teren pod budowę zbiorników.

– Cały zakres Projektu EFRA został podzielony na 7 obszarów realizacyjnych obejmujących 30 obiektów inwestycyjnych – mówi Wojciech Sieniawski, szef Biura Realizacji Projektu EFRA (ER).  – Każdy obszar nadzorowany jest przez wydzielony zespół w Biurze ER, prowadzony przez koordynatora zespołu. W skład tych siedmiu obszarów wchodzą zarówno obiekty  znacznej wielkości i wartości, jak i mniejsze, lecz niezbędne dla funkcjonowania nowych instalacji i całej rafinerii po zakończeniu Projektu.

EFRA

Kompleks Koksowania

Największe zadanie to z pewnością budowa Kompleksu Koksowania, realizowana „pod klucz” (wraz z instalacją HGU) przez firmę KT.

Kompleks składa się z 3 obiektów: instalacji koksowania (DCU), instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT) oraz sekcji logistyki koksu (magazynowanie i ekspedycja). Nadzorem nad realizacją Kompleksu zajmuje się zespół kierowany przez Andrzeja Zakrzewskiego.

Na terenach Kompleksu Koksowania i HGU trwają wstępne prace ziemne. Trzeba zebrać około pół metra gruntu i wywieźć  poza teren zakładu na działkę należącą do Grupy LOTOS – mówi inżynier z tego zespołu Krzysztof Latowski.

Wywóz ziemi z terenu Kompleksu Koksowania dopiero się zaczął, natomiast od połowy marca trwają prace na terenie za parkingiem budynku CA1. Tu znajdować się będzie zaplecze firmy KT.

Teren został już utwardzony i wykonano drogi z płyt betonowych.

Zaplecza

– Do zakończenia pozostało wysypanie i utwardzenie gruzobetonu na terenie obok budynku GPZ1, wylanie płyty żelbetowej na obszarze 30 m x 60 m, wykonanie ogrodzenia, w tym dwóch bram,  ustawienie kontenerów biurowych dla KT i wykonanie parkingu – wylicza K. Latowski.

I dodaje, że sukcesywnie spływa do nich dokumentacja od projektantów Kompleksu Koksowania, którą opiniują.. Dokumentacja wykonawcza jest przekazywana inspektorom nadzoru z firmy Tebodin.

Budowa HGU

Zadanie wywozu ziemi z terenu HGU zostało już w dużym stopniu wykonane, a w miejsce wywiezionego piasku wysypywana jest pospółka (kruszywo budowlane – mieszanina żwiru i piasku). Ale właściwe wzmacnianie gruntu, który musi utrzymać ważące setki ton instalacje, wykonuje się przez umieszczenie w ziemi pionowych, żelbetowych pali .

Najpierw z pomocą wysokiej na ponad 20 metrów palownicy wierci się otwór – na głębokość ok. 25 m, potem umieszcza się w nim żelazną konstrukcję (zbrojenie) i wlewa się beton.

Palowanie HGU

29 marca firma Soletanche, podwykonawca KT, wykonała na terenie instalacji HGU pierwszy pal o średnicy 0,4 m – informuje Stefan Godlewski, koordynator zespołu odpowiedzialnego za budowę instalacji HGU. – Przewidywana liczba pali, jakie trzeba będzie wykonać na terenie budowy instalacji Kompleksu Koksowania i HGU, to około 2500 sztuk o średnicy od 0,4 do 0,8 m.

W przyszłym tygodniu pojawią się trzy kolejne palownice, które rozpoczną pracę na obszarze Kompleksu Koksowania. Palowanie terenu instalacji Kompleksu Koksowania i HGU potrwa do końca czerwca 2016.

Drogi, estakada, sieci podziemne

Zakończono prace związane z wykonywaniem fundamentów nowej estakady rurowo-kablowej, która połączy nowe instalacje zarówno między sobą, jak i z rafinerią i nowym budynkiem elektroenergetycznym. Z powodu przebudowy zamknięto dla ruchu część drogi 6-7.

Obecnie trwa przebudowa skrzyżowania dróg C-10 i 6-7 – informuje Miłosz Puzio, koordynator zespołu odpowiedzialnego za te prace – Została rozebrana dotychczasowa nawierzchnia z płyt drogowych, która po wykonaniu warstw konstrukcyjnych zostanie zastąpiona nawierzchnią asfaltową. Ukończono już realizację odcinka sieci kanalizacji sporadycznie zaolejonej – pod drogą C-11.

Jednocześnie budowana jest sieć kanalizacji opadowej czystej (deszczowej) i sporadycznie zaolejonej wzdłuż drogi 6-7.Trwają prace projektowe stalowej konstrukcji estakad.

EFRA budynek

Budynek elektroenergetyczny

To pierwsza budowa Projektu EFRA, która ruszyła jesienią 2015 i trwała przez całą zimę.

Widać już betonowe fragmenty ścian budynku, realizowanego przez firmę Przembud, który będzie służył do zasilania i dystrybucji energii elektrycznej oraz do sterowania systemami i urządzeniami instalacji Projektu EFRA.

– Jesteśmy na etapie budowy ścian pierwszej kondygnacji – mówi Piotr Ceynowa, koordynator zespołu odpowiedzialnego za ten obszar – Przygotowujemy się do wylewania stropów. Prace idą zgodnie z planem. Równolegle realizujemy zakupy wyposażenia elektrycznego (transformatory; rozdzielnice; kable) oraz kontraktujemy wykonawców prac montażowych w branży elektrycznej.

Zbiorniki

Dwa zbiorniki na półprodukty z instalacji DCU powstaną (wraz z pompownią) w południowo-wschodniej części rafinerii, między zbiornikami na ropę, a rzeczką Rozwójką i ulicą Benzynową.

Zbiorniki

Teren tej budowy, po wstępnym przygotowaniu (m.in. wycinka drzew) został przekazany firmie Keller, wykonującej palowanie, która wzmocniła już grunt szesnastoma mikropalami. – Na tych mikropalach opierać się będzie konstrukcja przepustu nad muldą z rurociągami i płyty odciążającej nad infrastrukturą podziemną – tłumaczy Katarzyna Bobrowska, koordynator zespołu odpowiedzialnego za ten obszar.

Chodzi o to, żeby możliwy był dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy zbiorników – dodaje Ryszard Plata.Firma Keller wykona najpierw przepust i płytę odciążającą, a następnie przeprowadzi właściwe palowanie gruntu pod zbiorniki.

Prace związane ze wzmacnianiem gruntu, na którym staną 2 zbiorniki, powinny się zakończyć jeszcze w II kwartale 2016 roku.

Bogusław Posmyk