Presidium

Na zdjęciu (począwszy od lewej stony): Benoît Gérits, Luc Triangle, Michael Vassiliadis, Sylvain Lefebvre, Luis Ángel Colunga

IndustriAll

European Industry Workers Federation zwana również jako „industriAll” powstała w dniu 16 maja 2012r. z połączenia Europejskiej Federacji Metalowców (EMF), Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Chemii i Energetyki (EMCEF) oraz Europejskiej Federacji Związków Zawodowych: Pracowników Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego, Skórzanego i Obuwniczego (ETUF: TCL). IndustriAll zrzesza łącznie 8 milionów pracowników zakładów przemysłowych w Europie.

Głównym celem powstania i funkcjonowania IndustriAll jest usprawnienie negocjacji zbiorowych dla wzrostu wynagrodzeń, jak również poprawy warunków pracy i życia pracowników poprzez koordynację negocjacji zbiorowych i polityki społecznej na poziomie europejskim.

Europa potrzebuje zrównoważonego wzrostu przemysłowego, więcej miejsc pracy i poprawy bezpieczeństwa pracy, większych praw dla pracowników i obywateli, oraz zwiększenia solidarności i sprawiedliwości w dystrybucji dochodów i dóbr w Europie.

IndustriAll to silny i skuteczny gracz na europejskiej arenie politycznej, powołany do coraz lepszego reprezentowania interesów pracowników zakładów przemysłowych w Europie.

Siedziba oraz kontakt:

industriAll European Trade Union
Boulevard du Roi Albert II, 5, bte 10
1210 Brussels

Belgium

Tel: +32 (0)2 2271010
Fax: +32 (0)2 2175963

Więcej informacji znajduję sie na stronie internetowej federacji.

Kongres IndustriAll Europe wybrał władze związku na lata 2016-2020

W czasie obrad 2 Kongresu IndustriAll w Madrycie zaplanowanego na 7 – 9 czerwca 2016r. zostały wybrane nowe władze europejskiej centrali przemysłowych związków zawodowych.
Przewodniczącym został ponownie wybrany Michael Vassiliadis, natomiast Sekretarzem Generalnym został Luc Triangle, który pełnił dotychczas funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego.
Zastępcami Sekretarza Generalnego zostali koledzy Sylvain Lefebvre, Louis Angel Colunga i Benoit Gerits.

Michael Vassiliadis został wybrany na drugą kadencję jako przewodniczący IndustriAll Europe (otrzymał 97,49% głosów). Michael urodził się w 1964 roku w Essen w Niemczech. Karierę rozpoczął jako technik laboratoryjny w Bayer AG w Dormagen.  Aktywnie zaangażował się w pracę związkową w IG CPK Leverkusen. Pracownikiem związków zawodowych został w pełnym wymiarze czasu pracy w 1986 roku w IG Chemie (później przemianowanej na IG BCE). Począwszy od 2004 roku został wybrany na członka Zarządu Krajowego, a od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego IG BCE. W 2011 roku został wybrany na stanowisko Przewodniczącego europejskiej centrali związków zawodowych EMCEF (Europejskiej Federacji Górnictwa, Chemii i Energetyki), natomiast po przekształceniu tej organizacji w 2012 roku w IndustriAll European Trade Union został wybrany na jej Przewodniczącego.

Luc Triangle został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego IndustriAll Europe (99,39% głosów). Luc urodził się w 1961 roku i pochodzi z Leuven, Belgia. Po ukończeniu studiów pracował jako szef departamentu młodzieży i szkolenia na ACV Leuven. W 1988 roku przeniósł się do związków zawodowych ACV Metalowcy, gdzie rozpoczął pracę jako trener. W 1996 roku został międzynarodowym koordynatorem związku zawodowego ACV-CSC METEA, gdzie zaangażował się w pracę i działalność w Europejskiej Federacji Metalowców (EMF). W 2011 roku Luc został wybrany sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji Związków Zawodowych w Przemyśle Włókienniczym, Odzieżowym i Skórzanym (ETUF-TCL). Od 2012 roku pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego w IndustriAll Europe.

Sylvain Lefebvre został ponownie wybrany na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego IndustriAll Europe (91,56%głosów). Sylvain urodził się w 1958 roku i pochodzi z Bolbec, Francja. Od młodego wieku, Sylvain pracował dla kilku firm w różnych sektorach i dziedzinach jako technik, operator maszyn i kierownik. W 2002 roku dołączył do francuskiego związku zawodowego FCE FCDT gdzie został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu. W tym związku zajmował się sprawami europejskimi i międzynarodowymi. Przed jego wyborem na Zastępcę sekretarza generalnego w IndustriAll Europe w 2012 roku pełnił funkcję sekretarza politycznego w EMCEF w Brukseli.

Luis Ángel Colunga został wybrany na zastępcę sekretarza generalnego Industriall Europe (96,75% głosów).Luis urodził się w 1961 roku i pochodzi z Aviles, Hiszpania. W 1977 roku, w wieku 15 lat, rozpoczął pracę jako praktykant metalowiec w stalowni ArcelorMittal w Asturii. W czasie swojej pracy zawodowej został wybrany przedstawicielem związkowym w związku zawodowym MCA-UGT. W latach 2003-2011 był członkiem Parlamentu Asturii z ramienia PSOE (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza). W międzyczasie w 2006 roku został powołany na stanowisko koordynatora EMF w Europejskiej Radzie Zakładowej grupy kapitałowej ArcelorMittal. W 2012 roku został wybrany Dyrektorem Generalnym ds. Przemysłu w rządzie regionalnym Asturii, Hiszpania.

Benoît Gérits został wybrany na zastępcę sekretarza generalnego IndustriAll Europe (86,48% głosów). Benoît urodził się w 1963 roku i pochodzi z Liège, Belgia. Po zakończeniu nauki w 1986 roku, Benoît pracował za granicą by powrócić do Belgii w 2000 roku, gdzie został przedstawicielem związków zawodowych w Federacji Metalowców w Liege-Luksemburg (FGTB-MWB). Benoît przeszedł przez liczne stanowiska w Związku Metalowców Walonii-Bruksela (MWB), a następnie został mianowany Dyrektorem Stosunków Międzynarodowych FGTB Metalowców w Walonii-Brukseli w 2012 roku.

Grzegorz Trefon

2 Kongres IndustriAll Europe wybrał władze związku na lata 2016-2020