Rozgrywki odbywają się raz w miesiącu do maja 2010r.Zespoły składają się z drużyn 6-cio osobowych.

Warunki uczestnictwa:

Rozgrywki odbywają się raz w miesiącu do maja 2010r.Zespoły składają się z drużyn 6-cio osobowych. Mogą to być osoby z danego działu, biura, pionu, spółki itp. Należy podać nazwę drużyny i wyznaczyć kapitana.Liczba drużyn jest ograniczona i wynosi 8 zespołów (Grupa A i Grupa B). Losowanie do poszczególnych grup w dniu 02.10.2009. Zgłoszenia do ligi będą przyjmowane do 30 września 2009r w biurze ZZIT GL. W przypadku nie wykorzystania wszystkich torów będzie możliwość indywidualnych treningów.Pierwszeństwo w rozgrywkach i treningach indywidualnych mają członkowie ZZIT.
Odpłatność miesięczna za uczestnictwo w rozgrywkach:
5 zł – członek ZZIT
20 zł – osoba nie zrzeszona w ZZIT
Po zakończeniu ligi przewidziane są nagrody dla najlepszej drużyny i najlepszego zawodnika oraz nagrody pocieszenia.