Spólki

Lotos szacuje, że w II kwartale 2016 r. wartość tzw. efektu LIFO będzie zbliżona do zera – podała spółka w komunikacie.

„Spółka szacuje, że w drugim kwartale 2016 roku wartość teoretycznych odpisów na zapasach, obliczonych dla wyniku operacyjnego wg metodologii LIFO, uległa zmniejszeniu o kwotę ok. 0,3 mld zł (częściowe rozwiązanie teoretycznego odpisu zawiązanego dla wyniku operacyjnego wg metodologii LIFO z 31.12.2015 roku) – napisano w komunikacie.

„Wskutek powyższego, oczekiwana przez zarząd wartość tzw. efektu LIFO będzie zbliżona do zera” – dodano.

Sprawozdanie finansowe Grupy Lotos za I półrocze 2016 r. zostanie opublikowane 11 sierpnia. (PAP)