Władze ZZIT GL uhonorowały Jana Kozaka wieloletniego przewodniczącego organizacji związkowej ZZIT w Elektrociepłowni Wybrzeże Medalem XXV-lecia naszej organizacji i 40 lecia produkcji w rafinerii LOTOS.

Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego kol. Kozak jest nadal aktywny zawodowo m.in. pracując na terenie Grupy LOTOS jako inspektor nadzoru inwestycyjnego podczas realizacji Programu 10+ oraz obecnie w EFRA.