Niestety nie doszło do zapowiadanego spotkania w sprawie zawarcia Porozumienia z POLWAX.

Stosownie do treści spotkania w dniu 6 marca związki zawodowe przedstawiły swoje oczekiwania odnośnie projektu Porozumienia:

Pismo ZZ do POLWAX

Władze POLWAX w piśmie z dnia 25 marca nie uznały za stosowne realizować ustaleń z tego spotkania.

Związki zawodowe są zmuszone nagłośnić brak woli zawarcia Porozumienia nt gwarancji dla przejmowanych pracowników.

W celu zabezpieczenia praw i interesów pracowników LOTOS Lab będą zastosowane wszelkie przewidziane prawem środki.