Kolejnym prezesem Lotosu został absolwent prawa UJ w Krakowie. W oficjalnym życiorysie przez 18 lat pracy zatrudniony w ponad 12 firmach.

Udostępnij