Społeczność rafinerii została poruszona wiadomością o śmierci Krzysztofa Kowalczyka w dniu 17 maja.
Głos wspomnieniowy nt osobowości wieloletniego pracownika firmy zabrało bardzo wiele osób na Lotostradzie.

Wszyscy podkreślali Jego cechy charakteru i wspominali świetną współpracę. Trzeba podkreślić zasługi zawodowe. Był kierownikiem Wydziału Łączności od lat 80 ubiegłego wieku, ale wdrożył wiele rozwiązań technicznych w firmie, które nadążały nad zmianami na miarę XXI wieku.