• Okładka artykułu

    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał akt nadania profesorowi Jackowi Namieśnikowi Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

    Jest to jedno z najwyższych państwowych odznaczeń cywilnych.

    Profesor Namieśnik został uhonorowany za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie.

    – Otrzymanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski to dla mnie ogromny zaszczyt. Jestem z niego szczególnie dumny, ponieważ stanowi wyraz uznania dla ciężkiej pracy – mówi profesor Namieśnik.

    Początki Orderu Odrodzenia Polski sięgają 1921 roku, kiedy to został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego. O przyznaniu tego odznaczenia decyduje Kapituła, na czele której stoi prezydent RP, z urzędu otrzymujący tytuł Kawalera Orderu Odrodzenia Polski klasy I.