image

Zgodnie z ustaleniami dnia 29 kwietnia br odbyło się godzinne spotkanie związków zawodowych oraz Rady Pracowników działających w Grupie LOTOS S.A. oraz związków zawodowych z LOTOS Petrobaltic i LOTOS Terminale z władzami firmy czyli trzyosobowym Zarządem.

Związki zawodowe skupiające ponad 36% pracowników Grupy LOTOS skierowały tydzień wcześniej pismo w którym przedstawione zostało kilkanaście zagadnień, które wymaga deklaracji władz firmy odnośnie ich realizacji.

Podczas spotkania zadane zostały dodatkowe pytania związane z wypowiedziami Ministra Skarbu Państwa oraz publikacjami money.pl.

Istotne jest to, że Minister oraz inni adresaci nie odnieśli się do pisma związków zawodowych nt dotychczasowego dorobku Zarządu  obecnej kadencji.

 

303205_r0_620[1]

Na większość z poruszanych tematów została jednak wskazana potrzeba oczekiwania na szybkie ustalenie docelowych władz firmy i dopiero wtedy będzie miejsce na dialog społeczny, który zadaniem p.o. Prezesa firmy będzie kontynuowany na dotychczasowym poziomie ze wskazaniem preferencji na indywidualne spotkania w poszczególnych tematach.

image

Poruszane były kwestie wzmacniania naszej firmy i utrzymania efektywnych struktur. Konkretne tematy zgłaszali przedstawiciele oprócz naszej organizacji przewodniczący MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, dwóch przedstawicieli „Solidarności” w LOTOS Petrobalticu, Alternatywa oraz z LOTOS Terminale.

Potwierdzony został termin wypłaty premii rocznej dla wszystkich spółek (co było istotnym punktem pisma zz z dnia 22 kwietnia).

Istotne wg stanowiska MZZ PRC jest, aby w ocenach dalszych losów LOTOS zachowana była rzeczywista dywersyfikacja w działalności tj. możliwość korzystania z różnych marż w działalności wydobywczej oraz przerobu ropy.

Jedyne pytanie zadane przez przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego dotyczyło ostatniego wyniku meczu Legia-Zagłębie. Przewodniczący tej organizacji dnia 10 maja zgłosił zastrzeżenie, że podana informacja nie jest prawdziwa, bo pytanie dotyczyło ostatniego meczu Zagłębie-Legia. Przeprosiłem i poinformowałem o zobowiązaniu się do podania właściwej wersji…

Wiele takich szczegółowych wniosków już wpływa od przedstawicieli pracowników i te zgłaszane odnośnie władz LOTOS Petrobalticu i LOTOS Terminale będą oceniane w najbliższym czasie.

Związki zawodowe wniosły o dalsze kontakty w czerwcu, gdy będzie finalny skład władz w Grupie Kapitałowej i czas będzie na analizy strategii firmy przedstawionej Radzie Nadzorczej w grudniu 2015r.

Prezes Robert Pietryszyn wskazał na zasadność prostowania przez służby komunikacyjne LOTOSU nieprawdziwych informacji podawanych przez media takich jakie były po 13 kwietnia w portalu money.pl.

Związki zawodowe podniosły tematy własnych priorytetów w dążeniu do stabilizacji sytuacji w firmie, a Zarząd zadeklarował dobrą wolę utrzymania pozycji firmy i wnioskował o ocenę efektów swojej pracy w ramach kredytu zaufania.

Wobec aktualnej sytuacji związki zawodowe oczekują na skutki działań władz do połowy czerwca i wówczas przyjdzie czas na oceny.