Od 16 lutego rozpczęły się wybory Delegatów ZZIT GL.

Na początek w Oddziale Południe w Czechowicach.