W dniach  17 oraz 18 października 2013r odbyło się w Szarlocie k. Kościerzyny drugie z cyklu spotkań makroregionalnych ZZIT, których celem była wymiana doświadczeń oraz szkolenie z zakresu zmian prawa pracy.

W szkoleniu brało udział koleżeństwo z okręgów: dolnośląskiego, lubelskiego, wielkopolsko-lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz zaproszeni goście.

Statystycznie stanowiło to ponad 20% wszystkich Delegatów na Zjazd, prawie 30% członków Zarządu Krajowego oraz  25% jego wiceprzewodniczących.

 

Jednym z uczestników był przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Gdańsku kol. Józef Partyka, który jest również wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NS Związku Zawodowego Policjantów.

dsc03371

 

Było to już drugie spotkanie z cyklu szkoleń makroregionalnych ZZIT, których inicjatorem jest kol. Grzegorz Szade.

Pierwsze odbyło się już w maju tego roku w Jedlcu, wtedy gospodarzem był Okręg Wielkopolsko-Lubuski. Nadal obowiązują uchwały Zarządu Krajowego ZZIT stanowiące o konieczności realizacji tych spotkań oraz finansowaniu ich części szkoleniowej.

Nadal obowiązuje uchwała Zarządu Krajowego z dnia 16.11.2012r w sprawie organizacji i dofinansowania takich działań, ale nowe kierownictwo ZK ZZIT nie włącza się praktycznie w jej realizację. Wobec tego koszty części merytorycznej „II makroregionu” poniosła organizacja Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS oraz Zarząd Okręgu Pomorskiego ZZIT.

dsc03380

W zajęciach mogło uczestniczyć nawet trzy razy więcej aktywistów ZZIT i szkoda, że nie są prowadzone przy takiej okazji obrady władz krajowych co było główną przesłanką organizacji czterech spotkań przed jubileuszowym Zjazdem ZZIT w różnych miejscach kraju.

„Nie samym chlebem człowiek żyje” dlatego powinno się zgłębiać wiedzę w różnych dziedzinach, a szczególnie w przypadku związkowców w  temacie Prawa pracy.

Tematyka szkoleń:

Zapoznanie się z przygotowanym pięć lat temu „Zbiorowym Kodeksem Pracy” wraz z oceną skutków jego wprowadzenia dla związków zawodowych co przedstawił: pan  prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Kolejne tematy to:    „System emerytalny i rentowy” i „Zasady dialogu społecznego na szczeblu firmy”, które poprowadziła:  pani  Małgorzata Pundyk doktorantka z Uniwersytetu Śląskiego.

dsc03373

 

Uczestniczy oprócz samego szkolenia odbyli wycieczkę do Szymbarku, gdzie zwiedzali centrum edukacji i promocji regionu  oraz rywalizowali w rozgrywkach bowlingu na terenie ośrodka.

 

Wiele osób z pozostałych Okręgów wyrażały uznanie dla zakresu szkolenia oraz sposobu jego przeprowadzenia, a przede wszystkim było pod wrażeniem warunków jakie stwarza Kompleks Wypoczynkowy „Szarlota” k. Kościerzyny w którym mieliśmy możliwość organizacji makroregionu.

Co raz bardziej umacniani jesteśmy w przeko naniu, że „trzeba robić swoje” nie czekając na realizację zadań innych struktur i to, że tylko to pozwala na uniknięcie aktualnego marnotrawstwa odpisów ze składek członków ZZIT GL.

Jesteśmy przekonani, że tylko aktywność wzmacnia ZZIT i wszystkie struktury również te kilkanaście organizacji mających własne nr KRS dojdą samodzielnie do jednoznacznego wniosku, że wspólnie można osiągnąć więcej!