Otrzymaliśmy mail nt ważnego postanowienia Sądu, którego adresatem jest Lotos:

Pan Adam Kasprzyk

Rzecznik prasowy Grupy LOTOS S.A.

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na Lotostradzie w dniu 27 lutego br, która dotyczyła mojego zatrzymania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i wyrażonej przez Pana (w imieniu przedstawicieli koncernu LOTOS) gotowości „współpracy z  organami ścigania i udzielania wszystkich niezbędnych informacji, które przyczynią się do pełnego wyjaśnienia sprawy” zwracam się z prośbą o zamieszczenie w analogicznym trybie informacji o dzisiejszym postanowieniu sądu.

Dzisiaj (tj czwartek, 21 marca) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe II Wydział Karny odbyło się posiedzenie dotyczące zażalenia Zbigniewa Paszkowicza, byłego Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS i Prezesa LOTOS Petrobaltic, a w szczególności:

– na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu 

– na postanowienie Prokuratora dot. środków zapobiegawczych – w tym między innymi poręczenia majątkowego w wysokości 1 mln zł, zakazu opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dozoru Policji.

Informuję, że Sąd uznał zatrzymanie mojej osoby jako nielegalne oraz uchylił wszystkie środki zapobiegawczepostanowione przez Prokuraturę. Decyzja Sądu jest prawomocna.

Mam przekonanie, ze w/w decyzje Sądu potwierdzają jakość zarządzania Grupą LOTOS i pozwalają na skuteczną obronę jej dobrego imienia i pozycji rynkowej, która z całą pewnością leży na sercu zarówno byłym, jak i obecnym pracownikom Grupy LOTOS. 

Wyrażam również nadzieję i przekonanie, że ewentualneoskarżenia dotyczące realizowanych (w przeszłości i obecnie) działań zmierzających do dynamicznego rozwoju Grupy LOTOS zawsze poprzedzać będzie obiektywna, rzetelna i wyłącznie biznesowa analiza wszelkich okoliczności. W imię wzajemnego szacunku, dla wypełnienia wartości zapisanych w Kodeksie Etyki Grupy LOTOS. 

Z poważaniem

Zbigniew Paszkowicz

PS. Proszę o podanie mojego pełnego imienia i nazwiska

K/o:

– Mateusz Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS

– Paweł Olechnowicz, były Prezes Zarządu Grupy LOTOS

– Grzegorz Szade, Przewodniczący Rady Pracowników Grupy LOTOS

– Andrzej Trzciński, Przewodniczący ZZIiT Grupy LOTOS