W piątek 14 grudnia odbyły się spotkania opłatkowe:

  • władz ZZIT GL i innych członków odpowiedzialnych za organizację różnych form aktywności istotnych dla właściwego wizerunku naszego związku,
  • wcześniej tego dnia odbyła się Wigilia władz Grupy LOTOS z wszystkimi związkami zawodowymi.

Nastroje obu spotkań zdominowane były brakiem zgodny we władzach firmy na utrzymanie tradycji wypłat nagród świątecznych oraz brakiem reakcji Zarządu na prośbę o rozpoczęcie negocjacji nt wynagrodzeń w 2019r wnioskowanych w piśmie z pierwszej dekady listopada.

Negocjacje powinny zakończyć się do końca grudnia br, a zapowiedziano pierwsze spotkanie na 18.12.2018r.

Zarząd firmy traktuje wniosek o nagrodę (pomimo rekordowych wyników firmy) jako „kontrowersyjne zagadnienie”.

Stanowisko pracodawcy obecne jest takie, że nagroda wypłacona z początkiem roku 2018r oraz podwyżki w połowie roku miały wyczerpywać roszczenia płacowe . Stanowisko to nie jest prawdziwe.

Faktycznie w toku negocjacji strona społeczna otrzymała projekt Porozumienia z zapisem o „wyczerpaniu roszczeń płacowych 2018r”, ale przedstawiona wówczas odmowa związków zawodowych powinna być sygnałem do przygotowań Pracodawcy do kontynuowania dotychczasowej tradycji wypłaty nagród.

Stwierdzamy, że nagroda, która ma być wypłacona z „w związku z dobrymi wynikami LOTOSU”, więc nie powinna być związana z wysokością przyrostu wynagrodzeń pracowników w 2019r.

Większość zdjęć – Zdzisław Jacek!