Pracodawca przedstawił propozycje objęcia waloryzacja wynagrodzeń większości pracowników Grupy Lotos S.A.

W intranecie zamieszczony został następujący komunikat:

„Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informuję, że w ramach rozmów prowadzonych z organizacjami związkowymi w przedmiocie podwyżek płac pracowników Grupy LOTOS S.A. doszło do wypracowania treści porozumienia. Porozumienie zostało wstępnie zaakceptowane przez Zarząd Grupy LOTOS S.A.

Porozumienie wejdzie w życie w chwili podpisania go przez wszystkie organizacje związkowe działające w Grupie LOTOS S.A.

Arkadiusz Kawecki
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji”

Związki zawodowe są za szybkim zakończeniem obecnego stanu i za pilnym podpisaniem Porozumienia.

Warunek  jest jeden – waloryzacja musi obejmować wszystkich pracowników zatrudnionych po październiku 2016r, w tym „weteranów” pracy (czyli tych na 2 lata przed emeryturą).

Tym samym zaproponowane Porozumienie wymaga jedynie wykreślenia  kilku wykluczeń oraz zwiększenia wypłaty jednorazowej dla osób dla których nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń.

Jest pełna akceptacja dla tych rozwiązań pomimo pozbawienia podwyżki pracowników z wynagrodzeniem powyżej 8500zl, ale wówczas te osoby powinny otrzymać o 1000zł wyższa dodatkowa nagrodę w stosunku do zapowiadanej wypłaty wprowadzonej 16 marca br.

 

Nie ma żadnego uzasadnienia, aby „psuć” system wynagrodzeń przez sztuczne różnicowanie wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach tylko w zależności od tego jaki jest rodzaj umowy danego pracownika (np. czy jest ona na czas określony).

Istotne jest to, że nie było systemowych podwyżek w 2015 i 2016r.

Teraz decyzja po stronie Pracodawcy lub oczekiwanie na wynik mediacji w ramach prowadzonego sporu zbiorowego przez ZZIT GL oraz MZZ PRC.