Piotr Zieliński

Nagroda im. Jana Uphagena dla Piotra Zielińskiego z UG

Mgr Piotr Zieliński, prawnik, absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad prawem medycznym i bioprawem, a w szczególności nad aspektami dotyczącymi praw pacjenta”. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z laureatem w Radiu UG MORS w czwartek o godzinie 10.00 i w piątek o godzinie 12.00.

Uroczystość wręczenia nagród, z udziałem prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbyła się 8 lutego o godz. 14.00 w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 w Gdańsku.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, nazywana wcześniej „Młodym Heweliuszem”, przyznawana jest od 2003 roku studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe.

Mgr Piotr Zieliński jest absolwentem oraz doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa medycznego, bioprawa oraz bioetyki. Szczególną uwagę poświęca prawnym i etycznym implikacjom rozwoju nauk biomedycznych oraz ochronie praw pacjenta. W swojej pracy doktorskiej skupia się na problematyce teorii międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka. Jest autorem 20 publikacji oraz 14 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, sympozjach etc. Prowadził badania z dziedziny bioprawa na University of Houston Law Center, jest członkiem European Association of Health Law w Edynburgu. Jest kierownikiem projektu badawczego z zakresu bioprawa, który realizuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z licznymi towarzystwami naukowymi oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UG.

Jest laureatem Konkursu Czerwonej Róży z 2014 roku – zdobywcą tytułu „Najlepszego Studenta Województwa Pomorskiego” oraz wielu innych stypendiów, nagród i wyróżnień, m. in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych doktorantów, a wcześniej dla najlepszych studentów. Pracę naukową łączy z działalnością akademicką – jest przewodniczącym Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji UG. Ponadto, jest członkiem Senatu UG oraz wielu innych ciał kolegialnych swojej Alma Mater. Przez dwa lata pełnił funkcję Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich skupiając się w swojej działalności na problemach systemu ochrony zdrowia.

Laureatem tegorocznej nagrody w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych został mgr. inż. Mariusz Szkoda z Politechniki Gdańskiej.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena to najważniejsze wyróżnienie na Pomorzu dla młodych badaczy.

Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku, a od 2006 nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.

Młodzi badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są jej laureatami od początku ustanowienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodeckidr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowiczdr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Frezadr Magdalena Giers (2011), mgr Jakub Szlachetko (2012), mgr Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewskadr Marta Kolanowska (2014), mgr Wacław Kulczykowski (2016).

Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznaje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Kapituły w składzie:

1.  Przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego

2.  Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej

3.  Przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

4.  Przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

5.  Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku

6.  Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

7.  Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

8.  Przedstawiciel Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

9.  Przedstawiciel Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku

10. Przedstawiciel Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku

11. Przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych w Gdańsku.

 

https://mors.ug.edu.pl/media/aktualnosci/73222/nagroda_im_jana_uphagena_dla_piotra_zielinskiego_z_ug