Hotel Radisson gościł dnia 9 grudnia dzieci członków ZZIT GL…