Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, rozpocznie się w dniu  22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, .

Zmieniony porządek obrad na żądanie uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków  Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8) Zamknięcie obrad.

lotos_pismo_ministra_energii

img_2373