W dniu 14 maja  odbyło się kolejne długo oczekiwane spotkanie strony społecznej z Zarządami

Grupy LOTOS i PKN ORLEN. Na spotkaniu została omówiona aktualna sytuacja dotycząca

budowy koncernu multienergetycznego. Po wydarzeniach z 12 maja w Ministerstwie Aktywów

Państwowych proces przejęcia (fuzji)  nabiera nowego kształtu.

Z ust Prezesa Obajtka padło po raz kolejny zapewnienie, że nie będzie zwolnień grupowych

oraz to, że nie będzie wymagana kolejna zgoda Komisji Europejskiej na powstanie podmiotu o dużej koncentracji branży paliwowej.

Była też mowa o utworzeniu centrów kompetencyjnych, które wykorzystają mocne strony obu koncernów. To ma spowodować zintensyfikować rozmowy ze stroną społeczną.

Na dzień 28 maja został wyznaczony termin spotkania w temacie negocjacji pakietu zabezpieczającego pracowników Lotosu.