Gdańska grupa chce przeprowadzić konsolidację aktywów logistycznych łącząc je w jedną spółkę. Teraz wszystko w rękach akcjonariuszy Lotosu.
Grupa Lotos planuje reorganizację działalności magazynowej i logistycznej. Zarząd spółki podjął decyzję o utworzeniu w ramach grupy dwóch ośrodków biznesowych, z których jeden będzie skupiał działalność związaną z magazynowaniem i ekspedycją produktów naftowych, a drugi będzie zarządzał aktywami infrastrukturalnymi na terenie zakładów w Jaśle i Czechowicach – Dziedzicach.

Ośrodkami konsolidacji aktywów mają być być bazy paliw zlokalizowane w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Rypinie. Lotos chce je wydzielić z grupy by móc je następnie sprzedać nowo powstałej spółce logistycznej. Lotos zamierza utworzyć ją w oparciu o spółkę Lotos Czechowice. Jej nazwa zostanie docelowo zmieniona na Lotos Terminale SA. Przejmie ona wszystkie aktywa związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów paliwowych zlokalizowane obecnie w kilku spółkach Grupy Lotos (z wyjątkiem majątku znajdującego na terenie rafinerii w Gdańsku).

Na transakcję sprzedaży spółce Lotos Terminale bazy w Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim zgodę ma wyrazić walne zgromadzenie Grupy Lotos, które odbędzie się 28 czerwca. Bazę w Piotrkowie Trybunalskim Lotos chce sprzedać za cenę nie niższą niż 5,79 mln zł, a bazę w Rypinie za nie mniej niż 7,85 mln zł. Ich wyceny przygotowała firma doradcza OM Finance w Gdańsku.