Środki „zaradcze” zostały zaproponowane przez PKN Orlen. Pomimo tych „okrutnych” warunków konsolidacji sektora naftowego określonych przez Komisję Europejską, a przede wszystkim w wyniku decyzji władz kraju o ich akceptacji, jako załoga oczekujemy na gwarancje dla pracowników sektora.
Przygotowaliśmy Pakiet Gwarancji dla pracowników Grupy Kapitałowej i trzeba się liczyć z tym, że brak potwierdzenia dla tej umowy społecznej może spowodować powtórkę sprzed 40 lat.
Załoga jest coraz bardziej młoda i zna swoją wartość.
Będzie jednolitość postaw pracowników i dlatego potrzeba wskazania konkretnego terminu finalizacji uzgodnień gwarancji dla całej GK.
Przykładem jest Pakiet dla Energii, gdy powstawał ten Koncern!

Został dotrzymany pomimo zmian politycznych w kraju przez okres jego obowiązywania.