22 czerwca Związki Zawodowe działające w Grupie Kapitałowej LOTOS wystosowały pismo do Ministra J. Sasina  z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela MAP do uczestnictwa w procesie tworzenia Pakietu Gwarancji Pracowniczych w związku z fuzją Orlenu i Lotosu.

ZZ są zdania, że powyższy udział przedstawiciela  zagwarantuje obiektywny i transparentny proces budowy koncernu multienergetycznego tak ważnego podmiotu dla całej narodowej gospodarki.

Oczekują też pilnej odpowiedzi na swoje pismo oraz spotkania z Panem Ministrem.

Pismo ZZ do Ministra J. Sasina

Planowane spotkanie w dniu 28 czerwca w Czechowicach przedstawicieli Orlenu i Lotosu ze stroną społeczną w temacie negocjacji Pakietu Gwarancji Pracowniczych zostało przesunięte na 2 lipca z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy.