Sektor górniczy ma zgodnie z zawartym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Porozumieniem określone gwarancje do końca 2049 roku. Jako strona społeczna Lotosu oczekujemy gwarancji pracy przez najbliższe 15 lat (pracowano nad projektem Pakietu od października 2018r do czerwca 2019r), ale naszym zdaniem wiąże się to przede wszystkim z potrzebą realizacji planów rozwojowych firm sektora naftowego.

Oczekiwanie pracowników sektora naftowego to prawie dokładnie połowa ww okresu przewidzianego dla górników.

Punkt konieczności inwestowania był podnoszony wielokrotnie w pismach strony społecznej naszej firmy w 2018r głównie do struktur rządowych. Niezbędne jest obecnie odniesienie się władz do realizacji przyjętej zatwierdzonej Strategii od 2017 r do końca 2022 roku, gdzie założono inwestycje w Grupie Kapitałowej LOTOS na poziomie 9,4 mld zł.

Poniżej szczegóły Porozumień dotyczących górnictwa.