IMG_1978

Dnia 9 maja 2016r doszło do spotkania przedstawicieli ZZIT GL z pierwszym prezesem Zarządu Rafinerii Gdańskiej SA (czyli od 2003r Grupy LOTOS S.A.), który do 2000 roku przepracował 25 lat w naszej firmie.

IMG_1987 IMG_1982

Spotkanie trwało ponad 90 min i mogliśmy wymienić opinię nt aktualnej sytuacji w firmie oraz szans na dalszy jej rozwój.

IMG_1989

Była to doskonała okazja do podziękowania dla wkładu pracy Pana Włodzimierza Dyrki w obecne funkcjonowanie LOTOSu.

IMG_1998

Wręczenie Medalu XXV lecia naszej organizacji oraz filmów jubileuszowych z okazji 25 lat produkcji w naszej firmie oraz wspomnieniowego z 1980/81r odbyło się z udziałem Jana Jaźwińskiego członka trzyosobowego Komitetu Założycielskiego naszej organizacji i wieloletniego członka władz.

IMG_2002

Pan Włodziemierz Dyrka wspominał o o swojej drodze zawodowej po odejściu z naszej firmy tj. funkcje. Wskazano  zintensyfikowaną przebudowę naszej firmy za czasów 14 lat „władzy” Prezesa Pawła Olechnowicza. Podkreślano również znakomity udział w dotychczasowej przebudowie firmy Pana Marka Pawła Sokołowskiego ostatniego Wiceprezesa Grupy LOTOS ds Strategii i Rozwoju, który w firmie przepracował 43 lata. Znakomity wpływ na realizację strategii w ostatnich latach miał również wychowanek (czyli zatrudniony przez Pana Prezesa Dyrkę) Pan Zbigniew Paszkowicz tj. również ostatni Wiceprezes Zarządu ds wydobycia i szef zakończonego w 2011r projektu 10+.

Wspomnienia dotyczyły też wielu innych osób nadal zatrudnionych w firmie.

Najważniejsze, że Pan Włodzimierz Dyrka dyrektor Gdańskich Zakładów Rafineryjnych od listopada 1989r przyjął nasze zaproszenie na związkowe spotkanie w dniu 16 września br we Wróblówce…