27092013 002
W okolicach 10-11 czerwca tego roku Grupa Lotos powinna przyjąć główne założenia nowej strategii spółki na lata 2016-2020 – zapowiedział Paweł Olechnowicz, prezes gdańskiego koncernu. Według niego oficjalna publikacja strategii powinna nastąpić we wrześniu 2015 roku.
 – Najwyższy management Grupy Lotos, w skład którego wchodzi około 80 managerów, powinien przyjąć główne założenia nowej strategii w ciągu najbliższych sześciu tygodni – powiedział prezes Olechnowicz na spotkaniu z dziennikarzami.

Kolejne trzy miesiące to będzie czas na ewentualne poprawki i modyfikacje, a także akceptację dokumentu przez organy korporacyjne spółki, przede wszystkim radę nadzorczą.
– Spodziewam się, że nową strategię będziemy w stanie zakomunikować rynkowi w okolicach września tego roku – dodaje szef gdańskiego koncernu.

Tradycyjnie wraz z pięcioletnią strategią Grupa Lotos publikuje także bardziej ogólne kierunki rozwoju firmy na kolejne dziesięć lat. Tak było w przypadku publikacji strategii na lata 2011-2015, kiedy dokumentowi towarzyszyły kierunki rozwoju do roku 2025.

Paweł Olechnowicz potwierdził, że podobnie będzie i tym razem, choć zastrzegł, że kierunki rozwoju Grupy Lotos do roku 2030 zostaną opublikowane nieco później, prawdopodobnie na początku 2016 roku.

– Tego rodzaju dokument będzie wymagał skoordynowania z polityką rządu, stąd zakładam, że będzie to wymagało nieco więcej czasu – wyjaśnił.

Szef Lotosu podkreślił, że nowa strategia Grupy Lotos powstanie w tym roku niezależnie od tego, czy obecny zarząd spółki zostanie powołany na kolejną kadencję, która upływa w czerwcu. Potwierdził natomiast, że obecni członkowie zarządu spółki w komplecie startują w konkursie na prezesa oraz czterech wiceprezesów spółki. Przypomnijmy, że prezes Olechnowicz pełni swoją funkcję od 2002 roku, podobnie jak wiceprezes Marek Sokołowski, Mariusz Machajewski wchodzi w skład zarządu od 2006 roku, Maciej Szozda od 2009 roku, a Zbigniew Paszkowicz od 2011 roku.