PZZ K

Otwarcie Konferencji Delegatów w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności dokonał przewodniczący związku kol. Andrzej Trzciński.

Delegaci zgodnie z art. Statutu na 7 dni przez terminem Konferencji otrzymali zgłoszenia kandydatów do organów Związku tj. Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej, a także propozycje sześciu zmian do Statutu ZZIT GL (Art. 14 ust. 6 pkt 1; Art. 14 ust. 6 pkt 3; Art. 14 ust. 6 pkt 11; ostatnie zdanie Art. 14 ust. 6; Art. 21ust. 9 pkt 4 i Art. 28 ust. 4).

Na 34 Delegatów ZZIT GL na Nadzwyczajnej Konferencji obecnych było 30 osób co stanowiło 88,2%. 

IMG_8088

Następna część konferencji to wspomnienia z przełomu listopada i grudnia 1990r założycieli ZZIT w Rafinerii Gdańskiej tj. Zbigniewa Kotuły, Jana Jaźwińskiego, Arkadiusza Gilewicza oraz gości czyli Stanisława Stawowego będącego członkiem Komitetu Założycielskiego krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników zarejestrowanego w czerwcu 1989r oraz Bogusława Studenckiego Członka Prezydium Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, będącego Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. W obradach NKD ZZIT GL uczestniczył jako gość dodatkowo Wiesław Szady przez wiele kadencji przewodniczący ZZIT Stoczni Gdańskiej.

IMG_8015 1

W NKD uczestniczyli również Jerzy Węsierski przewodniczący Rady Pracowników Grupy LOTOS oraz Kazimierz Trębacz przewodniczący największego związku zawodowego w Grupie LOTOS S.A. tzn. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy LOTOS.

Uczestnicy zwiedzili stałą wystawę w ECS.

20160415_112628

W dalszej części kol. Grzegorz Szade przedstawił film Andrzeja Piskorskiego z wydarzeń Sierpnia 1980 roku w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, kiedy to załoga GZR strajkowała, a w filmie przedstawione zostało podpisanie Porozumienie kończące ten strajk w dniu 1.09.1980r. Ścieżka dźwiękowa filmu to autentyczne nagranie komunikatów Komitetu Strajkowego dokonane z radiowęzła GZR przez Zdzisława Jacka. W najbliższym czasie przedstawimy ten film na stronie ze wzgledów technicznych w trzech częściach.

20160415_103347

Bogusław Studencki Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” wręczył statuetkę PZZ „KADRA” z życzeniami Dariusza Trzcionki oraz list gratulacyjny z okazji 25-lecia ZZIT Grupy LOTOS.

20160415_112120

Po krótkiej przerwie w obradach do Konferencji dołączyli wiceprezesi VIII i IX kadencji Zarządu GL SA pp. Marek Sokołowski – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju i Zbigniew Paszkowicz- Prezes Petrobalticu oraz inni goście z Grupy LOTOS.

20160415_114825

Prowadzący konferencje przedstawił film przygotowany przez Roberta Stępniaka pokazujący budowę i uruchomienie rafinerii z 1975 roku. Swoje wspomnienia z tamtego okresu prezentowali pracownicy naszej firmy w większości członkowie ZZIT GL: Władysław Bielicki, Jerzy Gościak, Andrzej Katrzyński, Marek Herra oraz Marek Sokołowski.

20160415_111041

Po projekcji filmy wręczone zostały Medale ZZIT GL przygotowane w związku z Jubileuszem 40 lat produkcji  i 25 lat ZZIT GL dla zaproszonych gości i delegatów ZZIT GL (przyznane zostały Medale I klasy 20 – w tym 13 dla osób spoza ZZIT GL; Medale II klasy 22 – w tym 7 dla osób spoza ZZIT GL oraz Medale III klasy 53 – w tym 18 dla osób spoza ZZIT GL) m.in. dla Romualda Zwary budowniczego Rafinerii Nafty w Gdańsku od 1972r oraz Karola Sępa Dyrektora Technicznego Gdańskich Zakładów Rafineryjnych z lat 80 XX w .

image

Po wyczerpaniu porządku obrad w ECS  zebrani udali się  na wspólny obiad, a następnie przejazd autokarem do Szarloty k. Kościerzyny.

Od godz. 17.30 wznowiono konferencje od szkolenia z tematyki prawa pracy, które zostało przygotowane przez p. Małgorzatę Pundyk

20160415_181122

O godz. 19.00 – zakończono I część szkolenia i ogłoszono przez kol. Zdzisława Jacka fakt wyboru Sebastiana Prusika do Zarządu ZZIT GL oraz uzyskany wynik głosowania, a także nt zmian w Statucie ZZIT GL. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, gdzie z czterech kandydatów wybrano Annę Wlazło oraz Bogusława Stankiewicza.

Następnego dnia w godz. 10.00 – 11.10 – odbyła się II część szkolenia z tematyki prawa pracy.

PZZ Kadra Jubileusz ZZIT GL