1. Jeżeli pragniesz być reprezentowany w sposób godny i skuteczny w swoich sprawach zawodowych wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i samorządowych
  2. Jeżeli chcesz uczestniczyć w twórczym kształtowaniu roli i pozycji środowiska, którego zadaniem jest rozwój polskiej myśli technicznej i gospodarki w Twoim zakładzie pracy oraz w kraju,
  3. Jeżeli liczysz na pomoc organizacyjno-prawną, interwencyjną, mediacyjną lub materialną dla siebie i swojej Rodziny w przypadku konfliktu z pracodawcą
  4.  Jeżeli pragniesz umocnienia demokracji, praworządności, poszanowania i utrzymania miejsc pracy, koleżeńskiej solidarności i kultury w stosunkach międzyludzkich:

to wstąp do Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS
– Informacje tel. 50 50 50 210.

ZZIT GL reprezentuje oraz jest rzecznikiem interesów pracowników w firmach w których działamy dążąc do rozwoju polskiej gospodarki przy poprawie sytuacji zatrudnionych:

Grupa LOTOS S.A.

LOTOS Kolej SP. z o.o.

 LOTOS Lab sp z o.o

LOTOS Ochrona SP. z o.o.

LOTOS Oil S.A.

LOTOS Paliwa SP. z o.o.

INŻTOR s.j.

LOTOS Straż SP. z o.o. 

LOTOS Serwis SP. z o.o.

LOTOS Terminale

 

 

 

 

Udostępnij