Marek Herra dyrektor przeroby ropy to najdłużej pracująca osoba w firmie. W listopadzie upłynęłoby 45 lat od rozpoczęcia pracy w Zakładzie Paliwowym w budowie Rafinerii Nafty w Gdańsku.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przez cały okres zatrudnienia był ważną osobą w firmie. Wielki autorytet wśród pracowników wynikał przede wszystkim z osobowości, a nie tylko z racji zajmowanych stanowisk.

Właśnie dnia 28 czerwca 2018 r odbyło się rozstanie z aktywnością zawodową i początek emerytury p. Marka Herry.

Bardzo wiele osób osobiście dziękowało za wspólne lata pracy.

Byli też członkowie władz firmy prezes Zarządu Mateusz Bonca oraz wiceprezes Jarosław Kawula.

Wspominano głównie ostatnie lata istotnych przemian w funkcjonowaniu firmy, ale również „najtrudniejszy okres pracy w firmie”, gdy p. Marek Herra był członkiem Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A.

Jako dyrektor produkcji przez wiele lat negocjował z upoważnienia kierownictwa rafinerii kwestię wynagrodzeń pracowników.

Największy wpływ przez wszystkie lata pracy miał na funkcjonowanie wszystkich instalacji produkcyjnych i organizację pracy.

Wszystkie decyzje były zawsze głęboko przemyślane i spokojnie wdrażane, a dzięki temu zapawniały gwarancję bezpieczeństwa podczas pracy i zakresie utrzymania technicznej sprawności firmy.

ZZIT GL uhonorowała p. Marka Herrę Medalem XXV lecia organizacji i 40 lecia produkcji w Rafinerii w Gdańsku.

Dziękujemy!!!