Politechnika Gdańska organizuje 22 czerwca br. Konferencję Węglowodory i środowisko, podsumowującą obszar badawczy 3B nt. „Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków (EKOŁUPKI)” Projektu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Aspekty środowiskowe stanowią jedno z kluczowych zagadnień, które są  związane z  programem poszukiwań i wydobycia gazu z formacji łupkowych. Projekt realizowany jest w konsorcjum uczelni i instytutu badawczego (Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu PIB) oraz partnerów przemysłowych (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa Lotos, S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o.). Liderem Projektu jest PGNiG, a Koordynatorem Naukowym Politechnika Gdańska.

Konferencję otwierają dwa wykłady ukazujące stan poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż wymagających technologii niekonwencjonalnych – wygłoszone przez cenionych specjalistów z Polski i USA. W dalszej kolejności przedstawione zostaną główne rezultaty osiągnięte w pięciu pakietach roboczych n.t. gospodarowania wodą i innymi elementami środowiska na potrzeby zabiegów szczelinowania i wydobycia węglowodorów, oczyszczania i możliwości ponownego wykorzystania płynu pozabiegowego ze szczelinowania hydraulicznego oraz zagospodarowania odpadów z wierceń i stymulacji złoża.

Konferencji towarzyszy wystawa technologii i urządzeń opracowanych, zaprojektowanych, wybudowanych i zgłoszonych do opatentowania w ramach Projektu. Podsumowanie Konferencji nastąpi podczas dyskusji panelowej na temat uwarunkowań środowiskowych poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych w Polsce. Uczestnicy obrad otrzymają monografię przedstawiającą główne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zaproponowane w ramach Projektu.

W Konferencji zapowiedzieli udział wysocy przedstawiciele Konsorcjantów (uczelni/instytutu i partnerów przemysłowych), władz rządowych i samorządowych oraz centrów i urzędów.

Program Konferencji nt. „Węglowodory i Środowisko”

 

9.00 – 10.00Rejestracja uczestników oraz kawa i poczęstunek
10.00 – 10.15Powitanie Uczestników
10.15 – 10.45Wykład wprowadzający
10.45 – 11.15Wykład nt. „Surprises in shale production: hydrauling fracking” – prof. Sidney Green, USA
11.15 – 11.30Prezentacja wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji zdania WP 1. Wieloparametryczny system wspomagania decyzji  środowiskowych
11.30 – 11.45Prezentacja wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji zdania WP 2. Zasoby wodne w szczelinowaniu hydraulicznym
11.45 – 12.15Przerwa kawowa
12.15 – 12.30Prezentacja wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji zdania WP 3. Charakterystyka płynu szczelinującego i pozabiegowego
12.30 – 12.45Prezentacja wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji zdania WP 4. Oczyszczanie i powtórne wykorzystanie płynu pozabiegowego
12.45 – 13.00Prezentacja wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji zdania WP 5. Zagospodarowanie odpadów stałych
13.00 – 13.15Przerwa kawowa
13.15 – 14.00Panel dyskusyjny na temat możliwości wykorzystania technologii środowiskowych pozyskanych w wyniku realizacji zadań badawczych dla gazu niekonwencjonalnego w innych obszarach poszukiwań i eksploatacji węglowodorów
14.00 – 14.30Demonstracja opracowanych technologii i urządzeń powstałych w wyniku Projektu
14.30 – 15.30Lunch – bufet