APEX-ELZAR

Dnia 30 lipca  2015r w siedzibie Grupy LOTOS S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech związków zawodowych (ZZIT GL, MZZ PRC, WZZ PGL oraz Solidarności)  działających w LOTOS Serwis  z prezesem Grupy LOTOS S.A. p. Paweł Olechnowicz. W spotkaniu uczestniczyli także: Dyrektor Naczelny LOTOS Serwis  p. Leszek Dylik, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi GL S.A. p. Joanna Tyszka, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami p. Rafał Kapała oraz Pełnomocnik ds. Związków Zawodowych dr Paweł Pettke.

Spotkanie trwało prawie godzinę. P. Paweł Olechnowicz przedstawił zebranym powody oraz istotę planowanych zmian właścicielskich oddziałów południowych LOTOS Serwis tj. Czechowic i Jasła. Podstawą jest zapewnienie rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału.

Nowym właścicielem tych oddziałów ma być firma Apex-Elzar Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku, która prowadzi prace remontowe i montażowe głownie w Anwilu i spółkach grupy Orlen.

Z dniem 02.06.2015 r. APEX-ELZAR Sp. z o.o. przystąpiła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a w dniu 18 czerwca 2013 roku firma pomyślnie przeszła proces recertyfikacji przez jednostkę certyfikującą Det Norske Veritas.

Lotos Serwis w ramach współpracy ma podpisać na okres 30 miesięcy kontrakt na zlecenia pracy przy realizowanych w tym czasie zadań jak budowa EFRA, postoje remontowe oraz przygotowania urządzeń i aparatów dla remontów spółek Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

Spotkania władz Lotos Serwis z pracownikami w Czechowicach odbędą się w poniedziałek 3 sierpnia, a we wtorek 4 sierpnia w Jaśle. Przejście oddziału czechowickiego do nowego właściciela ma się odbyć 1-go  września, a oddziału jasielskiego 1-go października

Związki zawodowe przedstawiły potrzebę stosowania Zakładowego Układu Zbiorowego pracy przez co najmniej przewidywany okres pracy na rzecz Lotosu oraz wskazywały na konieczność formalnych gwarancji dla pracowników.

Formalne powiadomienie o planowanych działaniach w trybie art. 231 będzie podstawą do rozmów związków zawodowych z nowym właścicielem i to powiadomienie ma nastąpić jeszcze w lipcu br.

certyfikat.2.apex-elzar.240613