Arkadiusz Kawecki – dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie LOTOS S.A.

arkadiusz-kawecki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wyższe – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kierunek Psychologia, Specjalizacja Psychologia Pracy, dyplom magistra 1989

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Magisterskie Studia Menedżerskie wg Programu Executive Master of Business Administration, dyplom magistra 1999

Centrum Prywatyzacji Biznes i Finanse, Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, 1997

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2015-2016                   Niezależny konsultant

2010 –   2014             PG Silesia – KWK Silesia, Dyrektor  Wykonawczy ds. Personalnych

2009 – 2010       BPI Polska, Senior Konsultant – Pełnomocnik Zarządu PLL LOT S.A.

2009 – 2009                PKN Orlen S.A., Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych

2005 – 2008       Orbis S.A., Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Hotelowej Orbis

2005                  Work Service, Członek Zarządu

2004 – 2005       Ciech S.A., Dyrektor Biura Polityki Kadrowej i Organizacji

2001 – 2004       Telekomunikacja Polska S.A., Doradca Vice-Prezesa Zarządu, Dyrektor Pionu Kadr

1999 – 2001       Hortex Holding S.A., Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Kadrami

1996 – 1999       KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Polityki Kadrowej

1994 – 1995       ABB Dolmel Driver Ltd, specjalista ds. Adaptacji i Rozwoju Pracowników

1992 – 1994       Działalność  prywatna, Pobyt w USA

1990 – 1992       Rejonowy Areszt Śledczy we Wrocławiu, psycholog