Nowe wzory skierowania na badania lekarskie dla pracowników.

doktor-lekarz-643-482

Dnia 1 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które określa nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich wystawianych pracownikom.
Znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.
Ten przepis Kodeksu pracy pozwala na odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy, jeżeli przedstawi ona aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy, a uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę.
Rozporządzenie określa też nowy wzór wydawanego przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie. Będzie ono zawierało informacje, która pozwoli na porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy – bez względu na nazwę stanowiska pracy.
Nowych przepisów nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed 1 kwietnia 2015 r.
(Źródło: PAP)