Ukryła je także pod dnem morza i to właśnie stamtąd wydobywa je LOTOS Petrobaltic.

Nasi górnicy morscy pracują na styku kilku żywiołów. Wykonują pionierski zawód w kraju i jeden z najtrudniejszych zawodów na świecie.

Z okazji Barbórki życzymy wszystkim pracownikom zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia oraz zawodowej i życiowej satysfakcji.

Niech święta Barbara, patronka górników, otacza Was i Wasze rodziny swoją opieką, dodaje sił i wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków!

Niech żyje nam górniczy stan!

* * *

Z okazji dorocznych obchodów Dnia Górnika oraz jubileuszu 25-lecia LOTOS Petrobalticu, serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w uroczystej, barbórkowej Mszy Świętej w intencji górników morskich i ich rodzin, pracowników spółek grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic oraz emerytów górniczych.

Msza będzie celebrowana 6 grudnia 2015 roku o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego, Plac NMP 1, Gdańsk-Przymorze.

Z górniczym Szczęść Boże  

Kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, liczna rzesza górników i ich bliskich wzięło udział w 25 Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która odbyła się 22 listopada.

Wśród uczestników pielgrzymki byli także górnicy morscy – przedstawiciele LOTOS Petrobalticu, ze sztandarem spółki.

Pielgrzymka na Jasną Górę 2015-1a.jpg

Organizatorem wyjazdu z Gdańska była zakładowa organizacja „Solidarności”. – Nasza grupa liczyła 26 osób i to nie tylko z LOTOS Petrobalticu, ale także z innych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS – podkreśla Janusz Bażak z Biura Bezpieczeństwa, organizator pielgrzymki z ramienia związku.

Tradycyjnie już, jak od wielu lat, pielgrzymom towarzyszył ksiądz prałat Andrzej Paździutko – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Różańca świętego na Przymorzu, kapelan górników morskich.

Tegoroczna Pielgrzymka Górników na Jasną Górę była jubileuszowa – już od 25 lat górnicy z całej Polski przyjeżdżają do Częstochowy przed Barbórką, by modlić się w intencji polskiego górnictwa i bezpiecznej pracy.

Spotkanie rozpoczęło się w kościele pw. św. Barbary, patronki górników, skąd po powitaniu przez proboszcza, ojca Ryszarda Deca, pielgrzymi wyruszyli do jasnogórskiego sanktuarium. Przy pomniku prymasa Stefana Wyszyńskiego delegacje górników złożyły kwiaty, a następnie pielgrzymi z towarzyszeniem orkiestry górniczej udali się na wały jasnogórskie, gdzie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. W południe w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze rozpoczęła się msza święta, centralny punkt pielgrzymki. Mszy przewodniczył Andrzej Czaja, biskup diecezji opolskiej. Przed mszą zgromadzonych powitał ojciec Jan Zinówko – paulin, były górnik, a wśród koncelebransów mszy był nasz kapelan ksiądz Andrzej Paździutko.

Pielgrzymka na Jasną Górę 2015-2a.jpg

Na trasie naszej pielgrzymki znalazła się także kopalnia soli w Wieliczce, zwiedziliśmy ją na dwóch trasach: turystycznej i górniczej – wspomina Janina Czesnel, koordynator w Biurze Obsługi Finansowej Grupy LOTOS. – Przejście trasy górniczej było wielkim przeżyciem, dla wielu z nas było to pierwsze spotkanie z górnictwem podziemnym. Odwiedziliśmy także Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i Zamek Królewski na Wawelu.

Pielgrzymka na Jasną Górę 2015-4a.jpg

Fot: Zwiedzanie Wieliczki

 

Agnieszka Kmiecik
LOTOS Petrobaltic