Odbyło się pierwsze spotkanie związków zawodowych z Zarządem Grupy LOTOS S.A. w obecnym składzie.

Od godz. 9.30 z przerwami do godz. 11.30 uzgadniano możliwość zażegnania sporu zbiorowego zgłoszonego przez cztery organizacje związkowe w dniu 31 stycznia oraz sporu z sześcioma związkami zawodowymi, który rozpocznie się w przypadku braku realizacji wzrostu i wyrównania wynagrodzeń od dnia 1 stycznia br po 20 marca.

Pracodawca podtrzymał stanowisko o braku podwyżek wynagrodzeń do czasu zmian systemowych wynagrodzeń proponując jedynie ewentualnie 2 nagrody specjalne.

Z przedstawionego projektu Porozumienia nie wynikała zapowiedź podwyżek jeszcze w tym roku, a zaproponowana kwota była o 30% niższa niż oczekiwania związków zawodowych.

Wszystkie organizacje związkowe odmówiły podpisania propozycji Pracodawcy.

W związku z powyższym pozostaje termin 20 marca dla realizacji wniosków 6 organizacji i wówczas rozpoczną się rokowania w ramach drugiego sporu zbiorowego.

W toku rozmów Pracodawca wyjaśnił, że zmiany systemowe wynagrodzeń będzie wdrażany w ramach zmiany protokołem dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Odmówiono jednak przedstawienia informacji na czym mają polegać zmiany w tym zakresie pomimo powoływania się na obecne standardy.

W ramach sporu zbiorowego ZZIT GL, MZZ PRC, BZZ i MZZ OP ustalono jedynie kolejne spotkanie w dniu 24 marca o godz. 10.00.

W związku z faktem, że w przedstawianej ocenie p. Prezesa Marcina Jastrzębskiego skierowanej do Ministra Energii z dnia 14 marca są znaczące przekłamania przygotowane jest odpowiednie stanowisko związków zawodowych prowadzących spór zbiorowy zgłoszony do OIP w dniu 3 lutego, które uzasadni włączenie się Rady Nadzorczej.

Brak porozumienia w Grupie LOTOS S.A. jest powodem dla przedstawiania oczekiwań związków zawodowych spółek córek w trybie kolejnych sporów zbiorowych.

Była kolejna próba dojścia do porozumienia.

Pracodawca podniósł swoją propozycję, ale związki zawodowe uznały, że jest ona do przyjecia przy wzroście składki na METLIFE o 50 zł na stałe lub 100zł na okres 2017r.