114 mld zł wydamy na inwestycje w szeroko rozumianą energetykę do 2020 r.1236,5 km gazociągów przesyłowych zostało oddanych w latach 2007-2014.ok. 5000 MW – bloki energetyczne o takiej mocy są w realizacji.Budowa elektrowni w Opolu to największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski

Bezpieczeństwo energetyczne zajmuje szczególne miejsce w polskiej gospodarce. Powstają największe od lat inwestycje w infrastrukturę przesyłającą gaz. Budowany jest gazoport, powiększana jest pojemność magazynowa, trwają poszukiwania nowych źródeł energii.

Nakłady inwestycyjne w największych grupach energetycznych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą do 2020 r. ponad 114 mld zł. Największa część tych środków zostanie przeznaczona na dystrybucję oraz modernizację tzw. konwencjonalnych mocy wytwórczych czyli elektrowni i ciepłowni opalanych węglem. To niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Nowe bloki energetyczne

Na etapie realizacji znajdują się nowe bloki energetyczne o mocy ok. 5000 MW i nakładach inwestycyjnych ok. 30 mld zł. Trwa budowa nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. To największa inwestycja przemysłowa w Polsce po 1989 r., która zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych.

Rozpoczęto także realizację inwestycji bloków energetycznych w Jaworznie i Turowie. Budowane są nowe bloki gazowe w Stalowej Woli i Włocławku oraz największy blok energetyczny w kraju (o mocy 1075 MW) w Kozienicach.

Niebawem realizowana będzie budowa bloku gazowo-parowego  w Płocku. Trwają także przygotowania do budowy  bloków gazowo-parowych w Elektrowni Łagisza (Będzin) i Elektrociepłowni Żerań (Warszawa).

Gazociągi

W okresie 2007-2014 zostało oddanych 1236,5 km gazociągów przesyłowych.  W latach 2004-2006 było to ok. 90 km.

Uruchomiliśmy usługę wirtualnego, a następnie fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim, co dało Polsce możliwość importu gazu z kierunku innego niż wschodni w wielkości do 90% realizowanego importu. Jeszcze 5 lat temu 90% gazu dostarczanego do Polski pochodziło od jednego dostawcy.  Techniczne możliwości importu gazu do Polski z kierunku innego niż wschodni wzrosły z 1 mld m3 w 2009 roku do ponad 10 mld m3 w 2015 r.

Inwestycje energetyczne do 2030 r.

Zobacz mapę inwestycji energetycznych.

 Fundusze UE na infrastrukturę – dotychczasowe oraz w kolejnych latach

Wybudowano 2 078 km dróg szybkiego ruchu, w tym 897 km autostrad i 1 181 km dróg ekspresowych.Zmodernizowano i wyremontowano ok. 6,4 tys. km torów kolejowych moraz zmodernizowano 104 dworców kolejowych.

Rozbudowano / zmodernizowano 13 lotnisk

Drogi

Rząd przygotowuje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Zakładamy  budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz  budowę  35 obwodnic na łączną kwotę 92,8 mld zł.  W programie znajduje się też lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na   stworzenie   sieci   dróg  krajowych  w  ramach  ciągów komunikacyjnych:  A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – Babica (Rzeszów).

Kolej

W grudniu 2014 r., dzięki uruchomieniu pociągów Pendolino i nowym rozkładom jazdy, skrócił się czas podróży między największymi miastami, np. z Warszawy do Krakowa do ok. 2,5 godz., a z Warszawy do Gdańska do ok. 3 godz.

Kolejne skrócenie czasu przejazdu nastąpi w grudniu 2015 r. W 2015 r. na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł. Na koniec kadencji tabor PKP Intercity w ok. 70% będzie nowy lub zmodernizowany.

Porty

W 2015 r. 1 mld zł zostanie przeznaczony na zwiększenie przepustowości portów i poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu (do końca 2020 r. ponad 11 mld zł).

Transport  miejski

Planujemy inwestycje ze środków unijnych na rozwój transportu miejskiego na poziomie 13,5 mld zł do 2020 r. Inwestycje będą uruchamiane w ramach środków z programu Infrastruktura i Środowisko, programu Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych.