LOTOS Petrobaltic wziął udział w XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych”.

Spółkę LOTOS Petrobaltic reprezentowali Jerzy Tyborowski, szef Biura Bezpieczeństwa, oraz Bartosz Szałkowski, starszy specjalista w tym biurze.

Konferencja BHP-Police

Podczas konferencji Bartosz Szałkowski przedstawił referat „Studium analizy bezpieczeństwa procesowego w projekcie przebudowy platformy wiertniczej na platformę wydobywczą”.

W referacie zaprezentował przeprowadzone w ramach tego projektu analizy bezpieczeństwa, mające wpływ na bezpieczeństwo instalacji, które będą eksploatowane na platformie Petrobaltic.

Głównym celem prezentacji było przedstawienie metodologii pozwalającej na wcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń, które mogą się pojawić podczas użytkowania platformy – mówi Jerzy Tyborowski. – Pokazaliśmy, że nasze analizy bezpieczeństwa umożliwiły wprowadzenie zmian w projektach instalacji.

W trakcie konferencji, która odbyła się pod koniec października w Policach, przedstawiono 27 referatów o tematyce dotyczącej przede wszystkim bezpieczeństwa procesowego.

Konferencja została zorganizowana przez wydawcę pisma „Chemia Przemysłowa” oraz portal kierunekchemia.pl.

Agnieszka Kmiecik