Zgodnie z zawartymi od lipca 2018r Porozumieniami następuje realizacja podjętych ustaleń z Pracodawcami Grupy Kapitałowej LOTOS.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że zostały dla Was przygotowane bony okolicznościowe. Otrzymają je pracownicy, którzy na dzień 13 marca 2019 roku byli zatrudnieni w spółce Grupy Kapitałowej LOTOS objętej Wspólnym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Dystrybucja bonów rozpocznie się w dniu 15 kwietnia 2019 roku i realizowana będzie przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych (imiennie dedykowane koperty z bonami).

Szczegółowe informacje dotyczące bonów:

  • Bony podlegają wymianie na towary określonej wartości i to pracownik decyduje, na co je wymieni, przy czym nie ma możliwości wymiany na gotówkę. 
  • Bony można zrealizować we wszystkich sklepach TESCO w Polsce do 31 grudnia 2019 roku. Okazicielowi bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupu jest niższa niż nominał bonu papierowego. Placówki usługowo-handlowe mają prawo odmówić przyjęcia bonów uszkodzonych, w szczególności: podartych, zmiętych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację.
  • Bony posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać płatności.
  • Bony finansowane z funduszu socjalnego nie stanowią podstawy oskładkowania, są jednak dla pracownika przychodem w miesiącu ich otrzymania i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Tomasz Żukowski
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji