Od wielu lat większość osób aktywnych publicznie jest zadowolona, gdy ich nazwisko pojawia się w tzw. „debacie”. Podstawą jest, by nie przekręcano nazwiska.

Autor tego tekstu został przywołany w komentarzach do zagadnień związanych z funkcjonowaniem w ostatnim czasie spółki LOTOS Kolej.

Dziennikarz portalu internetowego trojmiasto.pl  w dniu 24 listopada 2016r zadał mi pytanie o zdarzenia z sfery zarządzania tej spółki.

Nie dotarł do mnie wcześniej żaden sygnał w tej sprawie. Odpowiedziałem, że nie znam tematu.

Autor tekstu http://biznes.trojmiasto.pl/Dyrektorzy-z-Lotos-Kolej-stracili-prokury-n107812.html zapowiedział wówczas ponowny kontakt za godzinę.

W tym czasie przekazałem zapytanie do władz spółki oraz dyrektora komunikacji w Grupie LOTOS S.A.

Nie otrzymałem żadnych szczegółów, a jedynie stwierdzenie o zgodności z prawem tego co ma miejsce w spółce. Odniosłem się merytorycznie do przedstawionego tematu tzn. jednoznacznie stwierdziłem o negatywnych skutkach odbierania uprawnień fachowemu personelowi i wyraźnym opóźnianiem w załatwianiu spraw:

„- Uważam, że dla prowadzenia bieżących spraw i przedstawiania formalnych stanowisk w imieniu firmy, celowe jest przekazywanie szerokich uprawnień fachowemu personelowi. Tylko przypadki popełnienia konkretnych błędów – i w efekcie ich skutki – usprawiedliwiać mogą tego typu działania i ograniczać się powinny do osób popełniających uchybienia. Ze swojej praktyki wiem, że konieczność akceptowania podejmowanych działań każdorazowo wydłuża procedurę o kilkanaście dni – dodaje Szade.”

Tekst w portalu ukazał się blisko tydzień później, bo 30 listopada i chcę  odnieść się do jednego z ponad 200 głosów w dyskusji pod tekstem:

„Pan panie Szade

zamiast robić z siebie wielkiego działacza związkowego,powinien być tam z pracownikami,członkami ZZIiT GL,a nie lansować się w mediach! Jeżeli się nie ma nic do powiedzenia,to lepiej milczeć.Z ZZIiT był bardzo widoczny,aktywny i rzeczowo prowadził „dialog” z „vice prezesem” tylko jeden członek ZZIiT GL,jeżeli dobrze pamiętam, p.Radosław,który miał znaczek związkowy w klapie marynarki.

Przykre,że tylko Związek Branżowy i jeden człowiek z ZZIiT GL stanęli po stronie Pracowników,którzy bronili Firmy i jej Dyrektora. Gdzie reszta tych pseudo związków??? Co zrobiliście,gdy zwalnia się już prawie grupowo ludzi z GL????”

Nikt mnie nie zapraszał na opisane w komentarzach planowane spotkanie w spółce oraz nie informował o jego organizacji. Dlatego trudno odpowiadać na ten i inne głosy.

Warto zachęcić jednak biorących udział w dyskusji do odniesienia się do treści merytorycznej mojego głosu w artykule na ww portalu.

Problem w firmie jest spory o czym, świadczy moja ocena z ponad trzech tygodni: http://www.zzit.pl/nie-wszystkie-zmiany-sa-dobre/.

Mogę tylko dodać, że w kilku sprawach, gdy pracownicy zgłosili fakty związane z ich dalszą pracą ZZIT GL zabrał formalnie już głos. Miało to miejsce we wszystkich przypadkach w których pracownicy Grupy Kapitałowej o to się zwrócili…

W sytuacji, gdy pracownik dobrowolnie podpisze porozumienie o odejściu z firmy to brak możliwości włączenia się w działania.

Dlatego trzeba być w pełni świadomym zachodzących zmian i stosować reguły o których członkowie ZZIT GL byli informowani jeszcze w czerwcu w cyklicznych IB.

Jest Kodeks Pracy i zapisy innych ustaw i będzie ono wykorzystywane w pełni.

Z załączonych zdjęć widać, że skutki października 2015r mają miejsce na różnych szczeblach i świadczy o tym, że władze Central będą włączać się dla pełnego stosowania prawa. Chodzi radiową „Trójkę”…

Przypominam, aby odczytać szczegóły zawarte na zdjęciach należy w nie „kliknąć”!

3-img_2485

3-img_2490

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy LOTOS od 26 lat jest inicjatorem wielu rozwiazań funkcjonujących w firmie oraz czuje odpowiedzialność za wszystkie skutki działania firmy.

Pracownikom Grupy LOTOS pragnę przypomnieć, że w intranetowej LOTOSTRADZIE po każdym posiedzeniu od sierpnia, gdy objąłem swoją funkcję w Radzie Pracowników zamieszczane są pełne informacje o tematyce jej obrad i w w tym z dnia 29 sierpnia 2016r podano: „Istotą jest wykorzystania kwalifikacji wszystkich pracowników i zapewnienia stabilności ich zatrudnienia w całej Grupie Kapitałowej, gdyż wielu pracowników zmieniała swoje zatrudnienie w jej ramach mając wcześniej wieloletni staż w Grupie LOTPS S.A..”…

W najblizszy wtorek tj. dnia 6 grudnia zaplanowane jest spotkanie wszystkich zwiazków zawodowych z Zarządem Grupy LOTOS S.A. i to jest forum na którym powinna być przedstawiona ocena ostatnich zdarzeń w firmie oraz jej wizja rozwoju.

 

 

Grzegorz Szade

Przewodniczący Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A.
Wiceprzewodniczący Zarządu ZZIT GL