Ukazał się Raport Warsaw Enterprise Institute pt. „Konsolidacja polskich firm paliwowych. Silni nie tylko w regionie”

http://wei.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Konsolidacja-polskich-firm-paliwowych.-Silni-nie-tylko-w-regionie.pdf

Niestety odmówiono przedstawicielowi Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy LOTOS jako uczestnikowi Okrągłego Stołu przedstawienia pełnego głosu prezentowanego w dniu 6 czerwca 2018r w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Dlatego publikujemy w tym miejscu treść przedstawiającą wówczas oczekiwania strony społecznej Grupy LOTOS:

„Związki zawodowe zwróciły się dnia 21 maja br do premiera Mateusza Morawieckiego ze stwierdzeniem, że przy prowadzeniu procesu konsolidacji Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN bez dialogu występują znaczące zagrożenia dla załóg obu podmiotów.

Rada Pracowników i reprezentujący ponad 40% związkowców firmy poprosiły o włączenie w prace związane z oceną zasadności i trybu przemian obu spółek.

Wniosek przedstawiono już po ponad 11 tygodniach od rozpoczęcia analiz nt połączenia, więc jest możliwość ich podsumowania.

Kluczowe jest, aby konsensus został wypracowany już na początku. Szczególnie nasze zaniepokojenie budzą sprzeczne informacje na ten temat.

Jesteśmy za tym, aby efektem końcowym był rozwój wszystkich firm sektora. Sens wdrażania ma jedynie tylko całościowa wizja z wykorzystaniem wszystkich dotychczas posiadanych zasobów.

Jest poparcie dla  ścisłej synergii firm sektora – co zapewni to oszczędności w logistyce i wielu innych obszarach działalności.

Jest jednak oczekiwanie na zapewnienie realizacji postulatów, które mają dla nas kluczowe znaczenie i jest tożsame z  uspokojeniem, napiętej atmosfery wśród pracowników:

  1. Zapewnienie braku wypowiedzenia ZUZP do czasu zakończenia procedury rozpoczętej listem intencyjnym z dnia 27 lutego 2018 r. między Ministerstwem Energii i PKN ORLEN,
  2. Rozwój technologiczny wszystkich spółek z utrzymaniem poziomu nakładów inwestycyjnych w Polsce proporcjonalnie do wartości infrastruktury aktualnej w momencie łączenia firm,
  3. Gwarancje dla zatrudnionych w spółkach na tym samym poziomie jak w przypadku budowy koncernu ENERGA,
  4. Zapewnienie o stosowaniu w systemie wynagradzania standardów wynikających z wartościowania stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej.
  5. Właściwy charakter współpracy pomiędzy stroną społeczną, a Pracodawcą

Bo właśnie dobrym przykładem dla stworzenia właściwej atmosfery konsolidacji były pakiety uzgodnione przy powołaniu Energa i Grupy Azoty. Pakiety społeczne, które zabezpieczały prawa pracowników, dawały gwarancje zatrudnienia – uzgodnione między związkami zawodowymi a zarządami spółek.

W obowiązującej strategii są duże perspektywy rozwoju spółki i ja się o to upominałem – ze strony „większego brata” powinna być deklaracja odnośnie realizacji strategii z zapisanymi konkretnymi inwestycjami do zrobienia w przyszłości.

Szacowano w zatwierdzonej strategii na okres do 2022 roku nakłady ponad 9 miliardów na nowe inwestycje i to jest dla załóg gwarancja tego, że będzie praca w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS.”