Tytuł: Połączenie kapitałowe PKN Orlen i Grupy Lotos, jego skutki dla obu podmiotów, pracowników, regionu Pomorza i gospodarki kraju.

Zakres tematyczny:

  • Cel fuzji. Uzasadnienie połączenia obu firm. Miejsce połączonego podmiotu na europejskim rynku.
  • Przebieg fuzji i docelowy ład korporacyjny nowego podmiotu – połączenie kapitałowe czy inkorporacja.
  • Umocowanie prawne i zakres niezależności obu podmiotów w Grupie Kapitałowej.
  • Obecny stan przygotowań do połączenia.
  • Obszary synergii i jej braku w strategii i potencjale obu firm. Przyszłość powielających się obszarów działalności obu firm.
  • Szanse i zagrożenia dla realizacji planów inwestycyjnych podmiotów i ich strategii.
  • Wpływ połączenia na politykę zatrudnienia w obu podmiotach, głównie podmiocie przejmowanym. Obawy o redukcję zatrudnienia.
  • Wpływ fuzji na dochody podatkowe lokalnych samorządów oraz politykę CSR na Pomorzu.

Organizator: Dziennik Bałtycki
Partner: PKN Orlen
Liczba uczestników: 10-12
Czas trwania: 2 h początek – godzina 10.00 (z przyczyn organizacyjnych prosimy o przybycie uczestników 15 minut wcześniej).

LOTO jak Lotto, a nawet bardziej ruletka!

W piątek 31 maja 2019r o 19.15 w TVP Gdańsk będzie skrót tej debaty.

https://dziennikbaltycki.pl/o-fuzji-orlenu-i-lotosu-podczas-debaty-dziennika-baltyckiego-eksperci-oraz-przedstawiciele-obu-firm-dyskutowali-o-polaczeniu/ar/c3-14170929