Nie ma reakcji Ministerstwa Aktywów na pismo 14 organizacji związkowych z Grupy Kapitałowej LOTOS z dnia 28 września.

Oczekujemy dialogu, ale nadal jest on trochę udawany. Aktywność PKN Orlen miała formę przedstawienia zespołu, który będzie reprezentował pracodawców. Stronie społecznej narzuca się jednak ograniczenia.

Na środę 28 października 2020r planowany był start rokowań dotyczący zabezpieczeń dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS w związku z planem przekształceń sektora naftowego.

Dnia 26.10 o godz. 21.53 wszyscy przedstawiciele strony społecznej zostali poinformowani o konieczności odwołania spotkania w Grupie LOTOS z powodu na obowiązywanie strefy czerwonej w Gdańsku, gdzie jakoby m. in. Ograniczono ilość uczestników do maksymalnie 5 osób.

Jednocześnie wskazano nie chcemy wstrzymywać prac zespołu oraz opóźniać rozpoczętego już procesu, dlatego też wychodząc Państwu naprzeciw, proponujemy spotkanie które może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – za pomocą aplikacji MS Teams. Propozycje złożono bez rozpoznania środków technicznych jakimi dysponuje strona społeczna do połączeń zdalnych. Wskazano termin oczekiwania na decyzji strony społecznej we wtorek 27 października do godziny 12:00 o przyjęciu propozycji lub przesunięcie rozmów na 4 listopada 2020 roku.

W odpowiedzi większość organizacji przekazało stanowisko, że zapowiedź o wejściu Gdańska do strefy czerwonej była znana od dnia 15 października. Wskazano na błąd w argumentowaniu ograniczenia dla zgromadzeń, które przecież nie dotyczy funkcjonowania życia gospodarczego. Podkreślono by spotkanie odbyło się w pierwotnej stacjonarnej formule z uczestnikami jak adresaci pisma z dnia 15.10 oraz ewentualnie innymi osobami w formule zdalnej.

Po godz. 13 we wtorek 27.10 Pracodawcy jednostronnie zadecydowali o spotkaniu w formie tradycyjnej w pierwotnym zakładanym terminie tj. środa 28 października 2020 roku o godz. 10:00 w sali nr 1 budynku CA2 wykluczając tym samym przedstawicieli związków zawodowych ze spółek mających siedzibę ponad 600km od Gdańska. Na informację o deklarację osobistego udziału w spotkaniu wyznaczono niecałe 2 godziny.

Strona społeczna z największych organizacji WZZ, MZZ PRC, ZZIT GL oraz Alternatywa uważa, że brak jest uzasadnienia dla jednostronnej decyzji PKN Orlen ograniczenia gwarancji dla części pracowników i odsunięcia czterech organizacji związkowych oraz narzucenia im roli jedynie obserwatorów. Podtrzymujemy ocenę szkodliwości realizacji obecnie realizowanego projektu przekształceń dla całego sektora naftowego.

W wyniku zamieszania związanego ze zmianą formuły i terminów spotkania w spotkaniu uczestniczyło przedstawiciele 6 z działających w Grupie Kapitałowej 17 organizacji, które łącznie reprezentują 77 członków w Grupie LOTOS S.A.

Pozostali wnioskujący o przesunięcie spotkania na listopad reprezentują prawie ośmiokrotnie więcej pracowników oczekiwali na nowy termin z udziałem wszystkich 17 organizacji.

Prezes Daniel Obajtek zapewnił o utrzymaniu zatrudnienia i ujednolicenia korzystniejszych rozwiązań z układów zbiorowych obu dotychczasowych koncernów. Jednak formalne gwarancje mogą pojawić się dopiero na przełomie 2020 i 2021 roku.

Jest również deklaracja o prowadzeniu tych rozmów w trybie  tradycyjnych spotkań np. w wynajętych większych pomieszczeniach.

Dialog wymaga dobrej woli z obu stron i wykorzystamy najbliższe tygodnie na doprowadzenia do ustalenia procedury rokowań oraz zasad umożliwiających faktyczną moc prawną przewidywanych ustaleń niezależnie od ewentualnych kolejnych przekształceń w przemyśle naftowym.

Będziemy nie ustawać w egzekwowaniu uprawnienia do zawarcia Porozumienia Zbiorowego w rozumieniu art. 9 Kodeksu Pracy.

Na razie wstrzymujemy wykorzystanie sporu zbiorowego w którym formalnie są cztery organizacje związkowe i jeśli nie będzie konkretów w najbliższych 5 tygodniach uruchomione zostaną kolejne kroki.