Większość znaczących mediów odnotowała protest pracowników rafinerii Grupy LOTOS pod hasłem „Bezpieczeństwo ponad wszystko”.

Zanim doszło do protestu od lutego br 5 związków zawodowych zgłaszały ten problem społeczny, który m.in. wiązał się z faktem, że wielu pracowników, którzy przygotowywali się do pracy na nowych instalacjach EFRA przeszli do tych zadań.

Wcześniej pracowali na instalacjach produkcyjnych Grupy LOTOS.

Takie wyraźne zmniejszenie obsad odbiło się na uciążliwości pracy i znaczącej liczbie nadgodzin pracowników instalacji Grupy LOTOS.

Po wielu spotkaniach z kierownictwem firmy pięć organizacji związkowych (WZZ PGL, MZZ OP, MZZPRC, ZZ „Alternatywa” oraz ZZIT GL) – od marca do początku sierpnia – zaprosiły wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych Grupy LOTOS S.A. na spotkanie – dnia 5 sierpnia br. o godz.12:00.

Z uwagi na fakt, że tematyka ma wpływ na zachowanie dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa publicznego spotkanie miało być forum doprecyzowania oczekiwań załogi w tych kwestiach.

Okazało się, że faktyczne zainteresowanie tematem (liczone w setkach pracowników w większości przybyłych w swoim wolnym czasie) przerosło oczekiwania.

Istotne jest, że zebrani pracownicy powitali Prezesa Mateusza Boncę brawami, gdy padła deklaracja o rozpoczęciu dialogu.

Jest już faktem, jak ustalono dnia 30 lipca oraz 1 sierpnia br. z przedstawicielami związków zawodowych, na których omawiana była sytuacja w obszarze pionu produkcji Grupy LOTOS S.A. przyjęto harmonogram spotkań, których przedmiotem będzie dyskusja nt. sytuacji w poszczególnych zakładach produkcyjnych naszej rafinerii.

Harmonogram:

  • 07.08.2019 godz. 12:00 – 14:00, PZW,
  • 12.08.2019 godz. 9:00 – 11:00, PZK,
  • 14.08.2019 godz. 12:00 – 14:00, PZD,
  • 22.08.2019 godz. 11:00 – 13:00, PZP,
  • 23.08.2019 godz. 10:00 – 12:00, PZC,
  • 26.08.2019 godz. 10:00 – 12:00, PZH,
  • 28.08.2019 godz. 14:00 – 16:00 PZE,
  • 30.08.2019 godz. 10:00 – 12:00 PZO.

Spotkania są organizowane przez Wiceprezesa ds. Produkcji i Handlu Jarosława Kawulę.

W spotkaniach wezmą udział: Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, Kierownik Zakładu, Zastępca Kierownika Zakładu, Szef Biura Bezpieczeństwa Procesowego i Bezpieczeństwa Pracy oraz przedstawiciel Biura Strategii.

Ze strony społecznej zaproszeni są Przewodniczący Związków Zawodowych oraz wskazani przez nich przedstawiciele załogi.