2 ZZiT_baner_150x100cm_v2-1
Dnia 31 sierpnia Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych podpisała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z opiniami Fundacji i Forum Związków Zawodowych dotyczącymi przyszłej regulacji ochrony sygnalistów. http://fzz.org.pl/aktualnosci/pismo-fzz-i-fundacji-im-batorego-do-ms-w-sprawie-regulacji-ochrony-sygnalistow

Ochrona prawna sygnalistów, czyli osób, które działając dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne, ujawniają nieprawidłowości lub zachowania nieetyczne w miejscu pracy lub środowisku zawodowym, narażając się na mobbing, utratę pracy czy marginalizację zawodową.

Sygnalista może brać udział w postępowaniu karnym i jego ochrony na gruncie prawa pracy. Postępowania sądowe z udziałem sygnalistów, uczestnicząc w posiedzeniach sądu w charakterze obserwatora społecznego (na podstawie art. 61 kodeksu postępowania cywilnego lub art. 90 kodeksu postępowania karnego) i przedstawiając przed zakończeniem postępowania swoje  stanowisko w sprawie ( tzw. amicus curiae). Wskazywane są możliwe kierunki zmian ustawowych, które dają gwarancje bezpieczeństwa sygnalistom (patrz: Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym [PDF 880 KB] ).