Dnia 19 czerwca 2019r przedstawiciele dziewięciu organizacji związkowych uzgodniło treść zapisów Porozumienia nt gwarancji dla pracowników sektora naftowego w związku z przygotowywaną konsolidacją. W najbliższym czasie będzie ono przedstawione władzom PKN Orlen.

Prawdopodobne spotkanie we wtorek 25 czerwca 2019r.