CA1

EFRA  to Efektywna Rafineria

Grupa Lotos otrzyma 432 mln dolarów kredytu na budowę nowoczesnej instalacji opóźnionego koksowania. Inwestycja pozwoli rafinerii zwiększyć o dwa dolary marżę na każdej wyprodukowanej baryłce ropy.
Nazwa – instalacja opóźnionego koksowania (CDU) może wydać się abstrakcyjna, ale jej powstanie przyniesie firmie wymierne korzyści.Oddanie do użytku DCU zapewni dodatkowe 900 tys. ton paliw motorowych rocznie. Do tej grupy zalicza się olej napędowy, benzynę bezołowiową, lekki olej opałowy oraz paliwo lotnicze. Obecnie Lotos produkuje rocznie 7,8 mln ton tego typu paliw.Dzisiaj ciężkie pozostałości z przerobu ropy dodawane są do asfaltu lub sprzedawane jako ciężki olej opałowy. To mało rentowne produkty.
Po uruchomieniu instalacji koksowania wzrośnie produkcja paliw motorowych, które są zdecydowanie bardziej „marżowe”.

Z 1 tony ciężkich pozostałości, czyli tzw. wsadu, zostanie uzyskane dodatkowe 900 kg paliwa.
– Za trzy lata, gdy zakończymy inwestycję, staniemy się najbardziej rozwiniętą firmą rafineryjną przerabiającą ropę na świecie – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA.
Instalacja pozwoli uzyskać wyższą o około dwa dolary marżę na przerobie każdej baryłki surowca – dodaje Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. –

Wielkość marży jest bardzo dynamiczna. Dzisiaj wynosi 7-8 dol.

Realizacja projektu EFRA (efektywna rafinacja) pochłonie ok. 2,2 mld zł.

Konsorcjum koordynowane przez Bank Pekao, udzieliło spółce Lotos Asfalt kredytu w wysokości 432 mln dol. na sfinansowanie 70 proc. wartości inwestycji oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln zł.

– Harmonogram przewiduje spłatę wszystkich zobowiązań w latach 2018-2024 – mówi Machajewski.
Resztę stanowić będą środki własne Grupy Lotos pochodzące z zeszłorocznej emisji obligacji. Z tego tytułu spółka uzyskała blisko 1 mld zł, z czego na projekt EFRA przeznaczony ok. 60 proc. tej kwoty.

– EFRA jest naturalnym zakończeniem realizacji pełnego technologicznego procesu przerobu ropy naftowej możliwego dzięki wybudowaniu nowoczesnych instalacji rafineryjnych w ramach Programu 10+ – mówi Olechnowicz. – Dzięki głębszemu przerobowi ropy naftowej osiągniemy wyższe marże, a w konsekwencji osiągniemy lepszy wynik finansowy, dając wymierne korzyści naszym akcjonariuszom.

gazeta.pl