Realizacja projektu EFRA Grupy Lotos opóźni się. Dla oceny czy na aktualną sytuację miały wpływ zmiany kadrowe w pionie inwestycyjnym firmy w połowie września ubr podajemy dynamikę realizacji EFRA w 2017r: I kw 2017r – 14,1%; II kw 2017r – 7,6%; III kw 2017r – 7,4%; IV kw 2017r – 5,8%.

Spółka poinformowała, że zmaterializuje się ryzyko niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready for Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) instalacji DCU.

Dane te wynikają z oficjalnych danych podanych w Raportach kwartalnych.

Lotos podał, że postęp realizacji całego projektu EFRA wyniósł na koniec grudnia 90 proc. Spółka podała, że przesunięcie umownego terminu uzyskania statusu RFSU spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu EFRA nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej za 2018 rok. „Należy podkreślić, że przesunięcie w czasie zakończenia Projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżącą kondycję finansową Grupy Lotos” – napisano w komunikacie prasowym.

Lotos informował w październiku 2017 roku, że na koniec września zrealizowano 84,2 proc. prac w ramach projektu EFRA i istnieje ryzyko niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej w związku z problemami pozyskania odpowiedniej liczby pracowników.

Również w październiku wiceprezes Lotosu Mateusz Aleksander Bonca informował, że w 2018 roku wpływ projektu EFRA na wyniki Grupy Lotos nie będzie jeszcze znaczący. Dodał wtedy, że począwszy od 2019 r. EFRA powinna zwiększyć EBITDA o minimum 500 mln zł.

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) to budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. Realizacja projektu EFRA rozpoczęła się w czerwcu 2015 r., a zakończenie inwestycji planowane było na I połowę 2018 r. Projekt zakłada dalsze pogłębienie przerobu ropy naftowej. EFRA ma przełożyć się na wzrost realizowanej marży rafineryjnej z każdej przerobionej baryłki o ok. 2 USD. Łączne nakłady inwestycyjne na Program EFRA szacowane są na ok. 2,3 mld zł.

Kalendarium budowy:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5tSf16Lkv0&list=PLIAl1ogXWGuJecYeTXCIsps0HtYLNJAYz