EFRA zweryfikowana ostatecznie

Warunkiem było przetworzenie 105,4 tys. ton wsadu, uzyskano 114,6 tys. ton. Podczas miesięcznego testu spełniono wszystkie wymagania, często z dużą nadwyżką. Wymagana była dyspozycyjność instalacji na poziomie 94%, Uzyskano 98%.

Podczas trzech dni maksymalnego obciążenia uzyskano średni przerób 163,9 t/h wobec wymaganych 152 t/h.

W ciągu pierwszych 21 dni testu uzyskano średni przerób to 162,3 ton wsadu na godzinę, przekraczając nominalną projektową przepustowość 160 t/h. Minimalne wymagania testu wynosiły 147 ton na godzinę. 

efra

Spełnione zostały również wymagania związane z wolumenami i jakością produktów (LCGO, HCGO, koks, LPG, benzyna hydroodsiarczona, paliwo gazowe), odbiorem i sprzedażą produktów, dostawami oraz zużyciem mediów. Test udowodnił, że instalacje posiadają potencjał przerobu wyższy niż zapisano w projekcie, ich uzyski są zgodne z projektami licencjodawców, a warunki hydrauliczne – zgodne z umową z głównym wykonawcą – KT.

Sprawdzian wykazał również, że rafineria razem z nowym kompleksem DCU funkcjonuje normalnie, czyli instalacje Kompleksu  dobrze współpracują z całą rafinerią. 

Świetna załoga i doskonali współpracownicy 

Test udowodnił, że instalacje Kompleksu DCU pozwolą spłacić umowę kredytową, a operatorzy LOTOS Asfalt są odpowiednio przygotowani, aby zapewnić płynną produkcję Kompleksu na poziomach powyżej wydajności projektowej  – podkreśla wiceprezesSzkudlarskii zwraca się bezpośrednio do Załogi:

Udowodniliście, że potraficie stabilnie operować instalacją DCU oraz doskonale radzicie sobie w kryzysowych sytuacjach. Jestem z Was dumny! Zrealizowaliście zadanie bezbłędnie! Czuję komfort wiedząc, że mogę liczyć na Waszą wiedzę i doświadczenie. 

Wiceprezes Szkudlarski skierował szczególne podziękowania do kilku osób. Mariuszowi Hołowaczowi podziękował  za przygotowanie załogi, a jego zastępcy Marcinowi Kamińskiemu  za usunięcie „wąskich gardeł” i operacyjne przeprowadzenie testu, Tadeuszowi Wróblowi, szefowi Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektów, za zaplanowanie uzysków, raportowanie oraz wsparcie,  Sławomirowi Jankowskiemu, szefowi Biura Utrzymania Ruchu i Remontów – za wypełnienie warunków związanych z utrzymaniem ruchu kompleksu i wsparcie techniczne, Anecie Berneckiej, szefowi Biura Projektu EFRA – za wypełnienie warunków zawieszających rozpoczęcie testu, Stanisławowi Pokojskiemu, szefowi Biura Organizacji Finansowania EFRA za współpracę z konsorcjum finansującym Projekt oraz Wojciechowi Kościaniukowi, szefowi Biura Efektywności Produkcjii Julianowi Juszczyńskiemu, kierownikowi Działu Harmonogramowania Produkcji – za wsparcie w zakresie planowania produkcji rafineryjnej w trakcie LRT.  

Biurokratyczna strona testu

Sukces ruchu testowego to przede wszystkim zasługa kolegów operujących instalacjami i zapewniających im sprawność techniczną, ale zgodnie z umową kredytową ten sukces musi jeszcze zostać potwierdzony przez doradcę technicznego  banków – podsumowuje Tadeusz Wróbel, który odpowiadał za uzgodnienie z doradcą technicznym banków  warunków i procedury ruchu testowego, a następnie za monitorowanie i raportowanie przebiegu testu i dodaje:

Przez cały okres trwania testu do doradcy technicznego wysyłaliśmy codzienne raporty z przebiegu testu, wraz ze szczegółowymi danymi dokumentującymi parametry pracy instalacji, wynikami analiz laboratoryjnych dokumentujących jakość produktów instalacji DCU, CNHT i HGU, zestawieniami faktur wystawionych w związku z pracą instalacji EFRA, a nawet informacjami o zdarzeniach zarejestrowanych w systemie blokad instalacji. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces pracownikom LOTOS Asfalt, Grupy LOTOS, LOTOS Lab oraz LOTOS  Serwis za sprawne  i terminowe dostarczanie tych wszystkich danych. 

koks

Przez cały czas trwał też intensywny wywóz koksu, nad czym również czuwali  pracownicy Zakładu EFRA

Jarosław Kawula, wiceprezes Grupy LOTOS ds. produkcji i handlu napisał do pracowników Zakładu EFRA i osób współpracujących.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w skuteczne przeprowadzenie bankowego ruchu testowego instalacji wybudowanych w ramach projektu EFRA. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy niezawodni, jeżeli powodzenie zależy głównie od nas samych. Gratulacje dla całego Zespołu!  

Pomyślne przeprowadzenie testu, zwłaszcza w obecnych okolicznościach, to naprawdę wielka „sprawa” dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Serdecznie dziękuję całemu Zespołowi i Zarządowi LOTOS Asfalt. Życzę zdrowia i odpoczynku – dodał Marian Krzemiński, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji w GL S.A. 

Test bankowy to  finał Projektu EFRA. Wcześniej, w końcu grudnia 2019, pomyślnie przeprowadzono ruch testowy instalacji DCU i CNHT, w warunkach maksymalnego i minimalnego obciążenia, który był podstawą do końcowego rozliczenia kontraktów z wykonawcą i licencjodawcami instalacji i otworzył drogę do tego ostatecznego ruchu testowego dla banków kredytujących  Projekt EFRA. 

Nie było łatwo

Rozruch Kompleksu DCU rozpoczął się 26 września 2019. Do czasu ruchów testowych w końcu grudnia 2019 okresy pracy Kompleksu przeplatane były z postojami, podczas których rozwiązywano różne problemy, jakie zawsze pojawiają się w „dziecięcym” okresie życia nowych instalacji. Również w 2020 roku, przed testem bankowym, pojawiały się zakłócenia w pracy DCU, więc sukces testu LRT, wymagającego miesięcznej, praktycznie niezakłóconej pracy na wysokich obrotach, nie był oczywisty. 

Sterownia

Na sterowni Zakładu EFRA – na pierwszym planie Marcin Kamiński.

Załoga Zakładu EFRA udowodniła swój profesjonalizm i  w wielu trudnych sytuacjach potrafiła sprawnie przywrócić stabilną pracę instalacji. Na przykład, gdy instalacja DCU przez godzinę nie pracowała na skutek huraganowego wiatru, który spowodował zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. Ruch testowy prawie w ogóle nie „zauważył”od strony operacyjnej tego dość poważnego incydentu – twierdzi Mariusz Hołowacz, kierownik Zakładu EFRA. 

– Pewne problemy stwarzała również instalacja CNHT wskutek przegrzania złoża reaktora, lecz czas wszystkich postojów – 16 godzin był niższy od dozwolonych 43 godzin. Były też problemy z „wąskimi gardłami” dla produktów DCU, ale wszystko udało nam się przezwyciężyć – dodaje Marcin Kamiński, z-ca kierownika zakładu. 

Wszystkie wymagania zostały spełnione

Pomyślny test to doskonała informacja dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Potwierdza, że kondycja ekonomiczna rafinerii, głównego źródła przychodów Grupy przeszła na wyższy poziom, bezpieczny podczas trudnej sytuacji na świecie.